شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1494.73 - 1494.73 1494.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Monaco Court Terme Euro 5127.68 - 5127.68 5127.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Monaction Emerging Markets 1430.8 - 1430.8 1430.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Monaco Convertible Bond Europe 1151.8 - 1151.8 1151.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳