شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0268
قیمت روز
0 (1.87%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:59:05
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,284
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
74 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
233 (22.17%)
تغییر ۶ ماهه
312 (32.10%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,104
قیمت روز
2 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:04:20
49 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
48 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
138 (6.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.65 - 21.65 21.65 0.11 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
JPMorgan India (acc) - USD 265.23 - 265.23 265.23 1.42 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 612.148 - 612.148 612.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Reliance Emergent India Fund Class 13.255 - 13.255 13.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GinsGlobal Global Equity Index Fund 14.596 - 14.596 14.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 15.929 - 15.929 15.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GinsGlobal US Property Index Fund i 41.428 - 41.428 41.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Kotak India Equity Fund 1 4.88 - 4.88 4.88 0.04 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Kotak India Equity Fund 2 5.22 - 5.22 5.22 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SBI Resurgent India Opps 4.12 - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
IPRO African Market Leaders Fund C2 117.3 - 117.3 117.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 99.28 99.67 99.28 99.67 0.42 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
UTI India Fund 1986 Shares 32.13 - 32.13 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
UTI India Pharma Fund A Acc 35.86 - 35.86 35.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Life Fund Retail 1.907 - 1.907 1.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Life Fund Institutional B 1.938 - 1.938 1.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Birla Sun Life India Advantage 336.32 - 336.32 336.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.995 - 2.995 2.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.037 - 3.037 3.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 3.04 - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
India Value Investments Ltd £ 8.39 - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰