شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5082.814 - 5082.814 5082.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Hermes Linder Fund B 1815.437 - 1815.437 1815.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
APS Income Fund Accumulation 196.155 - 196.155 196.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
APS Income Fund Distribution 134.735 - 134.735 134.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.459 - 1.459 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.454 - 1.454 1.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SphereInvest Global Credit Strategc 145.665 - 145.665 145.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
SphereInvest Global Credit Strategi 161.949 - 161.949 161.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 120.96 - 120.96 120.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۰۲