شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0072
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:24:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

499,569
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
32,195 (6.89%)
تغییر ۳ ماهه
70,308 (16.38%)
تغییر ۶ ماهه
93,842 (23.13%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 03:02:35
232 (6.61%)
تغییر ۳ ماهه
180 (5.21%)
تغییر ۶ ماهه
235 (7.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makara Abadi 3680.03 - 3680.03 3680.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
TRIM Dana Tetap 2 2454.119 - 2454.119 2454.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
BNP Paribas Pesona 26577.06 - 26577.06 26577.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
TRAM Consumption Plus 1794.19 - 1794.19 1794.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mandiri Investa Keluarga 1241.13 - 1241.13 1241.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pendapatan Tetap Abadi 2 2839.54 - 2839.54 2839.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Manulife Dana Tetap Utama 2059.82 - 2059.82 2059.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Istimewa Acc 6820.69 - 6820.69 6820.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Prestasi Acc 38184.05 - 38184.05 38184.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Kombinasi Acc 3920.96 - 3920.96 3920.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder 90 Plus Equity Fund 1967.28 - 1967.28 1967.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Terpadu II Acc 3887.34 - 3887.34 3887.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 30995.05 - 30995.05 30995.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Campuran Progresif 1636.8 - 1636.8 1636.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2203.71 - 2203.71 2203.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Danamas Fleksi 4144.477 - 4144.477 4144.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Danamas Stabil 3489.057 - 3489.057 3489.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Prospera Bijak 883.64 - 883.64 883.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Rencana Cerdas 16001.72 - 16001.72 16001.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
SAM Dana Berkembang 16887.623 - 16887.623 16887.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Simas Danamas Saham 1620.767 - 1620.767 1620.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
TRAM Strategic Plus 1553.74 - 1553.74 1553.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Dana Ekuitas Andalan 4774.916 - 4774.916 4774.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Dana Pratama Ekuitas 8985.87 - 8985.87 8985.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Simas Saham Unggulan 1871.73 - 1871.73 1871.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
BNP Paribas Prima USD 1.252 - 1.252 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
SAM Indonesian Equity 2309.43 - 2309.43 2309.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Insight I-Hajj Syariah 3515.932 - 3515.932 3515.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mega Asset Mantap Plus 1312.961 - 1312.961 1312.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Providence Fund 3990.27 - 3990.27 3990.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Maybank GMT Dana Unggulan 1517.06 - 1517.06 1517.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
BNP Paribas Prima Asia USD 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
CIMB-Principal Index IDX30 1394.74 - 1394.74 1394.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mandiri Investa Dana Utama 2341.29 - 2341.29 2341.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Lautandhana Equity Progresif 1040.408 - 1040.408 1040.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mandiri Investa Dana Syariah 3558.58 - 3558.58 3558.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2431.35 - 2431.35 2431.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1651.06 - 1651.06 1651.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Schroder Dana Obligasi Mantap 1636.36 - 1636.36 1636.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1917.47 - 1917.47 1917.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1447.07 - 1447.07 1447.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1773.056 - 1773.056 1773.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1590.37 - 1590.37 1590.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1238.44 - 1238.44 1238.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1374.47 - 1374.47 1374.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Makara Prima 2613.76 - 2613.76 2613.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sucorinvest Equity 2120.556 - 2120.556 2120.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Pendapatan Tetap Utama 2518.21 - 2518.21 2518.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ganesha Abadi 3504.86 - 3504.86 3504.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
NIKKO TRON DUA 2259.21 - 2259.21 2259.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
MRS Bond Kresna 2657.751 - 2657.751 2657.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
MRS Flex Kresna 2187.922 - 2187.922 2187.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Reksa Dana Prima 1579.323 - 1579.323 1579.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
PNM Dana Bertumbuh 1462.877 - 1462.877 1462.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Bond 30725.18 - 30725.18 30725.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Semesta Dana Maxima 8852.21 - 8852.21 8852.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Indonesia Bond 1580.527 - 1580.527 1580.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BNI-AM Dana Terencana 1387.26 - 1387.26 1387.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Reksa Dana Dana Pasti 4451.12 - 4451.12 4451.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Indonesia Equity 1472.191 - 1472.191 1472.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Reksa Dana Dana Premier 2765.67 - 2765.67 2765.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Syailendra Fixed Income 2009.14 - 2009.14 2009.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Indonesia Balanced 1529.333 - 1529.333 1529.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Indah Nusantara Dua 2535.968 - 2535.968 2535.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Indo Equity Fund 2512.062 - 2512.062 2512.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Batavia Dana Obligasi Plus 1483.37 - 1483.37 1483.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2218.49 - 2218.49 2218.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1722.395 - 1722.395 1722.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Insight-METI Renewable Energy Fd 1659.338 - 1659.338 1659.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1499.249 - 1499.249 1499.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Yield Discovery 1494.01 - 1494.01 1494.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
MNC Dana Likuid 2723.923 - 2723.923 2723.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
MNC Dana Syariah 2949.092 - 2949.092 2949.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Panin Dana US Dollar 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
OSO Sustainability Fund 1354.97 - 1354.97 1354.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
MNC Dana Dollar 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
AXA MaestroSaham 1337.13 - 1337.13 1337.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۰۳
Danamas Dollar 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Mandiri Saham Atraktif 1452.86 - 1452.86 1452.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Danareksa Mawar Konsumer 10 1755.31 - 1755.31 1755.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Mandiri Aktif 1554.17 - 1554.17 1554.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Danareksa Melati Premium Dollar 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.816 - 1397.816 1397.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳