شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:33:05
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
14 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
38 (15.90%)
تغییر ۶ ماهه
55 (24.77%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

11,773
قیمت روز
88 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:03:36
698 (5.60%)
تغییر ۳ ماهه
1,459 (11.03%)
تغییر ۶ ماهه
790 (7.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2027.88 - 2027.88 2027.88 22.28 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
PIEmerging Debt P dm HKD 1242.54 - 1242.54 1242.54 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Asian Asset Income C Inc 111.466 - 111.466 111.466 0.84 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Global Investment Fund Hon 14.77 - 14.77 14.77 0.32 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund HA 160.634 - 160.634 160.634 1.20 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund HC 170.517 - 170.517 170.517 1.28 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Growth HKD-ACC 27.6 - 27.6 27.6 0.41 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Growth USD-ACC 3.52 - 3.52 3.52 0.05 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 172.68 - 172.68 172.68 2.81 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 60.25 - 60.25 60.25 0.65 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.68 - 7.68 7.68 0.08 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.369 - 3.369 3.369 0.05 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 22.216 - 22.216 22.216 0.27 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 18.588 - 18.588 18.588 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 23.413 - 23.413 23.413 0.28 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.56 - 2.56 2.56 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.47 - 2.47 2.47 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 136.45 - 136.45 136.45 1.15 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.559 - 1.559 1.559 0.04 2.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.981 - 18.981 18.981 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 24.628 - 24.628 24.628 0.36 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 27.264 - 27.264 27.264 0.36 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.607 - 20.607 20.607 0.09 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.297 - 21.297 21.297 0.09 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 15.382 - 15.382 15.382 0.40 2.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 15.852 - 15.852 15.852 0.22 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 16.9 - 16.9 16.9 0.21 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.499 - 15.499 15.499 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 15.105 - 15.105 15.105 0.29 1.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 13.8 - 13.8 13.8 0.18 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.947 - 15.947 15.947 0.12 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 15.139 - 15.139 15.139 0.11 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.913 - 2.913 2.913 0.03 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.811 - 2.811 2.811 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.203 - 2.203 2.203 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.126 - 2.126 2.126 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Asian Asset Income A Inc 104.969 - 104.969 104.969 0.79 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 26.33 - 26.33 26.33 0.59 2.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Global Bond A 131.52 - 131.52 131.52 0.27 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Global Equity Fund A 174.82 - 174.82 174.82 2.15 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.421 - 10.421 10.421 0.08 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 142.99 - 142.99 142.99 0.32 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 12.42 - 12.42 12.42 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 101.7 - 101.7 101.7 0.47 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 15.13 - 15.13 15.13 0.22 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 15.13 - 15.13 15.13 0.22 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.66 - 12.66 12.66 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.26 - 11.26 11.26 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 36436 - 36436 36436 35.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
ZEAL Voyage China Fund 1.475 - 1.475 1.475 0.03 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge US Equity Fund 31.88 - 31.88 31.88 0.38 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge Europe Equity Fund 24.26 - 24.26 24.26 0.59 2.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 137.18 - 137.18 137.18 1.51 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan Multi Income acc - USD 15.18 - 15.18 15.18 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.19 - 11.19 11.19 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks Z 13.74 - 13.74 13.74 0.19 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.46 - 12.46 12.46 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A1 85.17 - 85.17 85.17 1.20 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A1 667.856 - 667.856 667.856 9.24 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 12.59 - 12.59 12.59 0.18 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.11 - 10.11 10.11 0.14 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 9.34 - 9.34 9.34 0.13 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 38.07 - 38.07 38.07 0.68 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.33 - 10.33 10.33 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
BOC-P Global Bond Provident 23.496 - 23.496 23.496 0.09 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 28.425 - 28.425 28.425 0.15 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 30.78 - 30.78 30.78 0.19 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 91.38 - 91.38 91.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 120.88 - 120.88 120.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Income Fund E Inc HKD 10.33 - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Total Return Funah 8.38 - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Templeton Global Total Return Funda 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 239.88 - 239.88 239.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 65.26 - 65.26 65.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 15.85 - 15.7 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 231.72 - 231.72 231.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 160.18 - 160.18 160.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 17.93 - 17.93 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 16.15 - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1684.86 - 1684.86 1684.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 11.44 - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 13.895 - 13.895 13.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 12.693 - 12.693 12.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.333 - 10.333 10.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 146.16 - 146.16 146.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund China Opport 15.596 - 15.596 15.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Equit 870.231 - 870.231 870.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
PIMegatrend Selection P HKD 2235.29 - 2235.29 2235.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Allianz Income and Growth AM HKD 8.31 - 8.31 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.771 - 9.771 9.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.823 - 9.823 9.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 291.539 - 291.539 291.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Emerg 139.89 - 139.89 139.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 418.67 - 418.67 418.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.16 - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
BEA Union Investment Global Bond R 14.64 - 14.55 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.555 - 1.555 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.997 - 10.997 10.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC China Dragon Fund 8.77 - 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 848.904 - 848.904 848.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳