شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

866
قیمت روز
4 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:01
2 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
88 (11.27%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.436 - 9.436 9.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.195 - 8.195 8.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.685 - 7.685 7.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.111 - 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.873 - 7.873 7.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.581 - 11.581 11.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.095 - 5.095 5.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.494 - 4.494 4.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Piraeus International Balanced Fd o 3.96 - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.731 - 2.731 2.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
European Reliance Growth Domestic E 7.423 - 7.423 7.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Interamerican Foreign Money Market 10.267 - 10.267 10.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
ALPHA Money Market Fund 14.107 - 14.107 14.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳