شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.404 - 2.404 2.404 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.158 - 2.158 2.158 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.666 - 1.666 1.666 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.496 - 1.496 1.496 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.288 - 1.288 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 88.08 - 88.08 88.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲