شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,783
قیمت روز
10 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:07
204 (5.70%)
تغییر ۳ ماهه
571 (17.78%)
تغییر ۶ ماهه
870 (29.87%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,785
قیمت روز
8 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:04:55
20 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
29 (0.42%)
تغییر ۶ ماهه
556 (8.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tikehau Taux Variables A 126.05 - 126.05 126.05 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
Tikehau Taux Variables P 119.77 - 119.77 119.77 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۳
Groupama Entreprises N 560.84 - 560.84 560.84 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Amundi Rendement Plus I2C 5229315.81 - 5229315.81 5229315.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 159.4 - 159.4 159.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Oddo BHF Avenir CN-EUR 128.68 - 128.68 128.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Groupama Equilibre GDM 757.98 - 757.98 757.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
CM-CIC Europe Growth C 6563.41 - 6563.41 6563.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Flexigestion Patrimoine 28.93 - 28.93 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Natixis Souverains Euro I 174673.57 - 174673.57 174673.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Afer Sfer 65.51 - 65.51 65.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Amundi 6 M i 22488.35 - 22488.35 22488.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro A 140.65 - 140.65 140.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro I 126634.12 - 126634.12 126634.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
SG Flexible PC 1798.01 - 1798.01 1798.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Conviction 889.07 - 889.07 889.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Aviva Conviction Patrimoine 185.94 - 185.94 185.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Valorisation 850.15 - 850.15 850.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
29 Haussmann Euro Rendement C 1411.46 - 1411.46 1411.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10520.5 - 10520.5 10520.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Sextant Grand Large A 442.85 - 442.85 442.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.84 - 16.75 16.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Magellan A 2290.06 - 2290.06 2290.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Magellan C 23.64 - 23.64 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Magellan i 24.51 - 24.51 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi 12 M E 10489.47 - 10489.47 10489.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi 12 M i 107020.4 - 107020.4 107020.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi 12 M DP 102594.44 - 102594.44 102594.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Moneta Multi Caps C 275.82 - 275.82 275.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Moneta Multi Caps D 250.09 - 250.09 250.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALM Classic 328.6 - 328.6 328.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALM Dynamic 356.05 - 356.05 356.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ALM Offensif 220.66 - 220.66 220.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Centifolia C 351.63 - 351.63 351.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
R Valor C EUR 2206.56 - 2206.56 2206.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
R Valor D EUR 1869.51 - 1869.51 1869.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
R Valor F EUR 1974.48 - 1974.48 1974.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
R Valor P EUR 1524.83 - 1524.83 1524.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Echiquier Arty 1585.72 - 1585.72 1585.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Adagio I C 76504.88 - 76504.88 76504.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Adagio R C 146.6 - 146.6 146.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Comgest Monde C 2199.32 - 2199.32 2199.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Comgest Monde I 2384.04 - 2384.04 2384.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Allegro R C 43322.43 - 43322.43 43322.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Echiquier Arty D 1050.94 - 1050.94 1050.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Echiquier Arty I 1183.15 - 1183.15 1183.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Moderato R C 187.31 - 187.31 187.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Multibonds I 270095.05 - 270095.05 270095.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Multibonds RC 527.2 - 527.2 527.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BNP Paribas Aqua I 45888.82 - 45888.82 45888.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Echiquier Agenor G 407.12 - 407.12 407.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Echiquier Agenor I 2597.02 - 2597.02 2597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CPR Oblig 12 Mois I 106336.43 - 106336.43 106336.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CPR Oblig 12 Mois P 228.95 - 228.95 228.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Adagio EUR-SR C 106.01 - 106.01 106.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Multibonds IUSD 239742.26 - 239742.26 239742.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Groupama Equilibre I 200.25 - 200.25 200.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Renaissance Europe I 178.99 - 178.99 178.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Multistrategies I 406763.45 - 406763.45 406763.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Multistrategies R 391.08 - 391.08 391.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Groupama Avenir Euro I 11982.01 - 11982.01 11982.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Groupama Avenir Euro N 1570.13 - 1570.13 1570.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Impact ES Oblig Euro I 12829.231 - 12829.231 12829.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Vega Euro Rendement RC 142.5 - 142.5 142.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Groupama Avenir Euro MC 359.11 - 359.11 359.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
H2O Multibonds SREUR(C) 132.63 - 132.63 132.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi Rendement Plus IC 16419.5 - 16419.5 16419.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BNP Paribas Aqua Classic 404.5 - 404.5 404.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265681.08 - 265681.08 265681.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CPR Croissance Réactive I 164909.38 - 164909.38 164909.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CPR Croissance Réactive P 470.47 - 470.47 470.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Vivaccio Actions GMO Actions 136.09 - 136.09 136.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CamGestion Convertibles Europe I 165538.16 - 165538.16 165538.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CamGestion Convertibles Europe R 143.46 - 143.46 143.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 376.9 - 376.9 376.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 136.91 - 136.91 136.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BNP Paribas Développement Humain I 17221.96 - 17221.96 17221.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
CamGestion Convertibles Europe Classic 43.81 - 43.81 43.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1543.35 - 1543.35 1543.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BNP Paribas Développement Humain Classic 175.81 - 175.81 175.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10667.58 - 10667.58 10667.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 158.33 - 158.33 158.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 194.26 - 194.26 194.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Carmignac Securite A EUR Acc 1757.95 - 1757.95 1757.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Carmignac Securite A EUR Ydis 99.16 - 99.16 99.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 106.42 - 106.42 106.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 118.28 - 118.28 118.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lazard Convertible Global A 1465.65 - 1465.65 1465.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lazard Convertible Global K 1725.64 - 1725.64 1725.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lazard Convertible Global R 412.68 - 412.68 412.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 104.36 - 104.36 104.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Sycomore Partners IB 1611.16 1610.57 1610.57 1611.16 26.07 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
Natixis Actions US Growth N USD 21759.3 21591.65 21591.65 21759.3 167.65 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Natixis Actions US Growth I EUR 264477.42 263785.82 263785.82 264477.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Natixis Actions US Growth I USD 308184.31 - 308184.31 308184.31 1615.26 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Natixis Actions US Growth R EUR 23937.39 - 23937.39 23937.39 61.28 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Natixis Actions US Growth R USD 28097.59 - 28097.59 28097.59 148.75 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Sycomore Partners P 1396.59 - 1396.59 1396.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Partners X 1688.68 - 1688.68 1688.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Partners R 1540.29 - 1534.81 1540.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Partners I 1623.27 - 1615.19 1623.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Sélection Responsable I 380.4 - 380.4 380.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable R 353.15 - 353.15 353.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable RP 349.56 - 349.56 349.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Amundi Actions PME C 725.64 - 725.64 725.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Euro Valeur M 1638.55 - 1638.55 1638.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰