شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:02:31
28 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
25 (2.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund B 4.832 - 4.832 4.832 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Baltic Fund C 16.988 - 16.988 16.988 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.023 - 10.023 10.023 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund C 26.985 - 26.985 26.985 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund D 12.604 - 12.604 12.604 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.66 - 13.66 13.66 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.55 - 13.55 13.55 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Trigon Baltic Fund A 9.25 - 5.242 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۳۲
Baltic Horizon Fund 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۳
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲