شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1414
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:11:19
0 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
19 (8.23%)
تغییر ۳ ماهه
47 (23.15%)
تغییر ۶ ماهه
56 (28.87%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,391
قیمت روز
13 (0.37%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:58
84 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
136 (3.85%)
تغییر ۶ ماهه
513 (17.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 102.16 - 102.16 102.16 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 102.372 - 102.372 102.372 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Harvest Organization Express MMkt H 100 99.993 100 99.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Hwabao WP Listed MMKt A 100 - 100 100 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100 - 100 100 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
BOC International AnJin Bd A 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
BOC International AnJin Bd C 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
HuaAn Liquidity Money Market Fund H 100 - 100 100 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund Money Market Fund E 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ساعت ۷:۰۳
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Fullgoal Wallet Full Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
E Fund Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Yinhua Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Yinhua Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
E Fund Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
AXA SPDB RiRiXin Money Market Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Penghua Tianlibao MMkt 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Bosera Cash Income Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Bosera Cash Income Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Hwabao WP Listed MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Ping An Fortune MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ChinaAMC Cash Income MMF B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Great Wall Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Great Wall Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Great Wall Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
E Fund E Wealth Management Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
BOC Huo Qi Bao Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
E Fund Fortune Express MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
E Fund Fortune Express MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
E Fund Fortune Express MMkt Fd Y 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
AXA SPDB RiRiXin Money Market Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
China Southern Daily Income MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
China Southern Daily Income MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
HuaAn Liquidity Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
HuaAn Liquidity Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ICBC Credit Suisse Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CCB Principal Cash Tianli Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CCB Principal Cash Tianli Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ChinaAMC Cash Income Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Ping An Daily -Increase Money-Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Harvest Ultra Short-term Bond 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
TianHong Income Box Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
UBS SDIC income Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
UBS SDIC income Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Lion Daily Treasure Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
E Fund SSE50 Index 1.222 - 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
E Fund Consumer Sector 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
Industrial Trend Investment Hybrid 0.587 - 0.587 0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۰۴
KBC-GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Lord Money Market Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
UBS SDIC Zenglibao MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
UBS SDIC Zenglibao MMkt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Changsheng Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
China Southern Xinjinbao MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Penghua Zengzhibao Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Lion Daily Treasure Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Lion Daily Treasure money market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Lion Daily Treasure Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
GF Money Market Fund E 100 - 100 100 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۳۴
Tai Kang Xinyibao MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Tai Kang Xinyibao MMkt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Tai Kang Xinyibao MMkt E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۶:۰۳
JiaHe money market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
JiaHe money market B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Golden Eagle Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Golden Eagle Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
China Universal Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
China Universal Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
China Universal Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
China Universal Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
GF Daily Income B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۷:۰۲
ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۷:۰۲
ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Rongtong Huicaibao MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Rongtong Huicaibao MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Penghua Anying Bao MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongjia Money Market Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongjia Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongrong Cash Income MMF A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongrong Cash Income MMF C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Universal Cash Treasure Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Everbright Pramerica Deposit Agreement Fund No.2 A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Everbright Pramerica Deposit Agreement Fund No.2 B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
IGW Jingyi MMKt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
IGW Jingyi MMKt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
GF Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
GF Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Money Market E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
GFd All Win Money Market Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ICBCCS Cash Express MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Organization Express MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
MinSheng Royal JiaYing Monthly Bd E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
China Merchants Cash Value-Added Money Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
China Merchants Cash Value-Added Money Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
CIB WenTianYing MMFd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CIFM Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CIFM Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AXA SPDB Money Market Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AXA SPDB Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AXA SPDB Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Bosera Cash Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CCB Principal Cash Income MMF 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AEGON-Industrial Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Bosera Cash Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Bosera Cash Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Life Salary Sec Box MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income Money Market Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Fullgoal Tianshi Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Fullgoal Tianshi Money Market Fd D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CCB-Principal Biomonthly Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
ChinaAMC Fortune Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Fullgoal Tianshi Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Fullgoal Tianshi Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
ChinaAMC 30 Days Cash Management Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
ChinaAMC 30 Days Cash Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Min Sheng Royal Cash Treasure MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Universal Total Amount Treasure Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
BOC 30 Days Financial Management Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
BOC 30 Days Financial Management Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Universal 30 Days Cash-Management Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Kexiang 2.321 - 2.321 2.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
ChinaAMC Income Fund 4.111 - 4.111 4.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Stable Growth 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harvest Optimized Dividend 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Wanjia Selected Stock Fund 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Bosera Selection Stock Fd A 1.613 - 1.613 1.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harvest Research Selected A 1.695 - 1.695 1.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harvest Growth Open-ended Fd 9.374 - 9.374 9.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Great-Return Bond Fund 1.623 - 1.623 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
CCB Principal CSI 500 Index Fund 1.891 - 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Fullgoal CSI 300 Strengthen Fund 1.652 - 1.652 1.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
GTJA Allianz Selected Stock Fund 0.741 - 0.741 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Hua An Stable Income Bond Fund C 1.108 - 1.108 1.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Lord Growth Advantage Stock Fund 1.826 - 1.826 1.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
YinHua Midcap Smallcap Mixed Fund 2.184 - 2.184 2.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Dacheng Strategy Return Stock Fund 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harfor Income Enhanced Bond Fund A 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harfor Income Enhanced Bond Fund B 1.484 - 1.484 1.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
GF Large-Cap Growth Mixed Type Fund 0.98 - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Changxin Quantified Pioneer Stock Fd A 1.271 - 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Hua An Technology Power Investment Fund 2.784 - 2.784 2.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Fullgoal China Small-Cap Stock Fund QDII 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Guotai Valuation Advantage Separated Stk 1.963 - 1.963 1.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Lombarda China New Trend Hybrid FundLOFA 0.958 - 0.958 0.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Guotai Jinlong Sector-Select Equites Fund 0.471 - 0.471 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Fullgoal Tianhe Stable Selected Stock Fund 1.245 - 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Bank of Communications Schroders Selected Fund 0.595 - 0.595 0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Franklin Templeton Sealand Flexi Cap Stock Fund 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Fullgoal Tianding China Securities Dividend Index 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Bank of Communications Schroder Advanced Manufactu 1.781 - 1.781 1.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
HSBC Jintrust Large Cap Equity Securities Investme 2.789 - 2.789 2.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Industrial Convertible Bond Hybrid Securities Inve 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Huaan Tactical Select Fund 1.495 - 1.495 1.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.248 - 1.248 1.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.255 - 1.255 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Industrial Social Responsibility Se 3.065 - 3.065 3.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Mid Small Cap 3.751 - 3.751 3.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Harvest Growth Income A 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Southern Select Fund 0.826 - 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
GuoTai Optimum Growth Fund 2.312 - 2.312 2.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
ChinaAMC Blue Chip Core Fund 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
CIFM Core Growth Equity Fund 1.536 - 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
IGW CSI 300 Enhance Index Fd 1.817 - 1.817 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 2.546 - 2.546 2.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A 1.284 - 1.284 1.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Stable Value Bond Fund A 1.515 - 1.515 1.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Stable Value Bond Fund B 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Universal Focus Growth Fund 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
GF Stable Growth Mixed Assets Fund 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Increasing Return Bond Fund A 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
E Fund Increasing Return Bond Fund B 1.188 - 1.188 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Universal Blue Chip Equity Fund 2.055 - 2.055 2.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Industrial Asset-light Equity FundLOF 2.938 - 2.938 2.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Universal Consumer Industries Fund 3.044 - 3.044 3.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 1.786 - 1.786 1.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Huatai-PB Quantitative Driven Equity Fund 1.273 - 1.273 1.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Great Wall Brand Merit-choosed Equity Fund 1.159 - 1.159 1.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Lombarda China Value Discovery Hybrid Fund A 1.817 - 1.817 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Universal Privately-owned Enterprises Mixed 2.605 - 2.605 2.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Southern Privileged Opportunity Balanced Fun 2.314 - 2.314 2.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
China Universal Selective Mixed Securities Investm 2.294 - 2.294 2.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Everbright Pramerica Advantage Allocation Stock Fu 0.911 - 0.911 0.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Huatai-PineBridge Quantitative Index Enhanced Equi 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves 1.125 - 1.125 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Industrial Organic Growth Securities Investment Fu 1.986 - 1.986 1.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Lombarda China New Blue Chip Flexible Allocation B 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Orient New Energy Flexible-Configuration Balance F 2.248 - 2.248 2.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۳۳
Bosera Theme Industry Stock FdLOF 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۳
New China Enhance Pure Bond Fund A 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۳
ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۳
ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A 1.801 - 1.801 1.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۳
Industrial Stable Return Bond Securities Investmen 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۳
Morgan Stanley Huaxin Strengthen Income Bond Fund 1.737 - 1.737 1.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
DaCheng Yueyueying Short Term Fin B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
New China Enhance Pure Bond Fund C 1.328 - 1.328 1.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۵
Changxin Lifeng Bond Fd C 1.343 - 1.34 1.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
Penghua Value Advantage Fund LOF 0.721 - 0.713 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
Guotai Mid-cap and Small-cap Growth Stock Fund 2.36 - 2.332 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
Morgan Stanley Huaxin Multiple Factor Selected Str 1.098 - 1.091 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
Penghua Global High Yield Bond Securities Investme 1.029 - 1.02 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SWS Mu Quantization Small-Cap Stock FundLOF 1.652 - 1.652 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۸:۳۴
Ping An- UOB TianLi Bond Fund A 1.375 - 1.375 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Dacheng Value Growth Fund 0.908 - 0.908 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
ICBCCS Financial Property Industry Equity Fund 2.06 - 2.055 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Bosera Asian Bond Fund QDII RMB 1.246 - 1.246 1.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
E Fund Bi-monthly Income Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
E Fund Bi-monthly Income Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
ICBCCS 14 Day-Rolling Financial Seed Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Harvest Fundamental 50 1.469 - 1.469 1.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
ICBCCS Tianfu Bond Fund A 1.648 - 1.648 1.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
ICBCCS Tianfu Bond Fund B 1.613 - 1.613 1.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
IGW Energy Infrastructure Bal 1.542 - 1.539 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
China Southern Baoyuan Bond Fund 2.031 - 2.031 2.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Lion Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund 2.281 - 2.281 2.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund A 1.838 - 1.838 1.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley HuaXin Dual-Benefit Enhanced Return 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Bosera Asian Bond Fund QDII USD Cash 0.193 - 0.193 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bosera Asian Bond Fund QDII USD Exchange 0.193 - 0.193 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bosera Credit Market Bond A/B 2.234 - 2.234 2.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ping An- UOB TianLi Bond Fund C 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley HuaXin Dual-Benefit Enhanced Return 1.089 - 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Harvest LiCaiBao 7 Days Bond A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Harvest LiCaiBao 7 Days Bond B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
CCB-Principal Monthly Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
China Southern 14 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
China Southern 60 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
China Universal 60 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HuaShang Dual Currency Bonds Profit Fengli Bd A 1.189 - 1.189 1.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HuaShang Dual Currency Bonds Profit Fengli Bd C 1.182 - 1.182 1.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
China Universal 30 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
E Funds Month Wealth Management Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
E Funds Month Wealth Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond 2.989 - 2.989 2.989 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BOC 7 Days Financial Management Bon 1.000 - 1.000 1.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
DaCheng Yueyueying Short Term Fin A 1.000 - 1.000 1.000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
China Universal 7 Days Cash Managem 37.238 - 37.238 37.238 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰