شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 06:45:20
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.04%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.93 - 4.93 4.93 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.55 - 11.55 11.55 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.03 - 5.03 5.03 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.84 - 10.84 10.84 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Russian Prosperity Fund B 244.66 - 244.66 244.66 8.53 3.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Russian Prosperity Fund D 18.7 - 18.7 18.7 0.64 3.54% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Prosperity Cub Fund A 593.55 - 593.55 593.55 20.16 3.52% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.33 - 12.33 12.33 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Invesco SR Global Bond GP 293.5 - 293.5 293.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco SR Global Bond SA 260.14 - 260.14 260.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS CAY China A Opportunity A 326.24 - 326.24 326.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners China Convergence F 181.81 - 181.81 181.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners China Convergence Fu 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners Chinese Mainland Foc 50.92 - 50.92 50.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 144.05 - 144.05 144.05 0.25 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 153.208 - 153.208 153.208 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 145.531 - 145.531 145.531 0.27 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 171.227 - 171.227 171.227 0.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 147.795 - 147.795 147.795 0.15 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 141.267 - 141.267 141.267 0.23 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.596 - 12.596 12.596 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1432.797 - 1432.797 1432.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Avance Stability Fund EUR Class A S 160.28 - 160.28 160.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰