شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 108.66 - 108.66 108.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 22.39 - 22.39 22.39 0.11 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 22.03 - 22.03 22.03 0.11 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 58.4 - 58.4 58.4 0.28 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 51.81 - 51.81 51.81 0.24 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 68.29 - 68.29 68.29 0.32 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 57.01 - 57.01 57.01 0.27 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 10.11 - 10.11 10.11 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.3 - 7.3 7.3 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 19.64 - 19.64 19.64 0.10 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 27.64 - 27.64 27.64 0.14 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 30.65 - 30.65 30.65 0.15 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.52 - 31.52 31.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 39.8 - 39.8 39.8 0.23 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.56 - 30.56 30.56 0.18 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
LOM Fixed Income Fund USD 16.717 - 16.717 16.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Butterfield USD Bond 10.679 - 10.679 10.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Butterfield US Bond B 10.898 - 10.898 10.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 185.98 - 185.98 185.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 194.21 - 194.21 194.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelAC 181.12 - 181.12 181.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelAD 163.08 - 163.08 163.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Selec 185.98 - 185.98 185.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelIC 182.01 - 182.01 182.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelID 163.89 - 163.89 163.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Managed Portfolios World SelLC 181.12 - 181.12 181.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Butterfield Bermuda A 34.65 - 34.65 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Global Voyager Small Cap Growth 26.003 - 26.003 26.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Global Voyager Global Fixed Income 27.689 - 27.689 27.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۲
Butterfield Select Equity 16.59 - 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Butterfield Select Fixed Income 21.76 - 21.76 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Butterfield Select Invest Fund 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Orbis Global Equity Fund 123.83 - 123.83 123.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 102.384 - 102.384 102.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 107.39 - 107.39 107.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moneda Chile Fund Ltd 64.189 - 64.189 64.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵