شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 47725.26 - 47725.26 47725.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4772.53 - 4772.53 4772.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Olymp Fund Atlant 288.927 - 288.927 288.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
Mak Fund Russian Combined 204.544 - 204.544 204.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲