شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Equity Fund C 379.8 - 379.8 379.8 3.94 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Allan Gray Stable Fund C 36.071 - 36.071 36.071 0.25 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Allan Gray Balanced Fund C 104.719 - 104.719 104.719 0.90 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund A 11.561 - 11.561 11.561 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund B 11.561 - 11.561 11.561 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.411 - 18.411 18.411 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 18.229 - 18.229 18.229 0.12 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 17.342 - 17.342 17.342 0.12 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 25.89 - 25.89 25.89 0.18 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Deka-Industrie 4.0 CF 139.72 - 139.72 139.72 1.59 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 47961.22 - 47961.22 47961.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4796.12 - 4796.12 4796.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Olymp Fund Atlant 288.927 - 288.927 288.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
Mak Fund Russian Combined 204.544 - 204.544 204.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen-14-Mix T 128.29 - 128.29 128.29 0.34 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Sirius 25 I A 87.12 - 87.12 87.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.38 - 102.38 102.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.01 - 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 112.39 - 112.39 112.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.29 - 16.29 16.29 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.65 - 15.65 15.65 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.911 - 7.911 7.911 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Albus Extra FI 8.35 - 8.35 8.35 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bankia Cauto PP 118.988 - 118.988 118.988 0.16 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aberdeen Australian Equities Fund 1.255 - 1.255 1.255 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions BalaA 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Balan 1.181 - 1.181 1.181 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.393 - 2.393 2.393 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Energy Super MySuper 3.594 - 3.594 3.594 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.66 - 13.66 13.66 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.55 - 13.55 13.55 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Trigon Baltic Fund B 4.817 - 4.817 4.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Trigon Baltic Fund C 16.934 - 16.934 16.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.007 - 10.007 10.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 19.607 - 19.607 19.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KD Balkan 2.804 - 2.804 2.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ALTA WATER 66.101 - 66.101 66.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KD Galileo 11.226 - 11.226 11.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Infond Alfa 72.76 - 72.76 72.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 16.263 - 16.263 16.263 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Rasmala Investment Funds Rasmala 104.773 - 104.773 104.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Terpadu II Acc 3893.01 - 3893.01 3893.01 5.67 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 31048.92 - 31048.92 31048.92 53.87 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Panin Dana US Dollar 1.852 - 1.852 1.852 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2443.91 - 2443.91 2443.91 12.56 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
TRIM Dana Tetap 2 2456.462 - 2456.462 2456.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.59 - 10.59 10.59 0.21 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.51 - 13.51 13.51 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 21.51 - 21.51 21.51 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund InstIG 14 - 14 14 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.58 - 13.58 13.58 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.89 - 10.89 10.89 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Franklin Income A 2.29 - 2.29 2.29 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
First Eagle Global I 58.75 - 58.75 58.75 0.35 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Schwab S&P 500 Index 46.5 - 46.5 46.5 0.46 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
American Funds AMCAP A 32.02 - 32.02 32.02 0.43 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 170.3 - 170.3 170.3 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Arca RR Diversified Bond 11.712 - 11.712 11.712 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Arca BB 45.706 - 45.706 45.706 0.54 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Arca Bond Corporate 9.785 - 9.785 9.785 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Arca TE - Titoli Esteri 24.231 - 24.231 24.231 0.07 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.33 - 11.33 11.33 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.43 - 19.43 19.43 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.72 11.73 11.72 11.73 0.04 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.98 - 15.98 15.98 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.51 - 30.51 30.51 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Makaseb Arab Tigers 12.575 - 12.575 12.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
NBK Gulf Equity 1.596 - 1.596 1.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
NBK Qatar Equity 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Al Mal MENA Equity 8.54 - 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3339.644 - 3339.644 3339.644 0.79 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.293 - 10.293 10.293 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.606 - 5.606 5.606 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.107 - 2.107 2.107 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.129 - 2.129 2.129 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield USD Bond 10.705 - 10.705 10.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Butterfield US Bond B 10.924 - 10.924 10.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Butterfield Bermuda A 34.77 - 34.77 34.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 108.53 - 108.53 108.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 168.69 - 168.69 168.69 2.69 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
C+F Euro Equities Inc 166.72 - 166.72 166.72 0.65 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6286.62 - 6286.62 6286.62 5.48 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1068.88 - 1068.88 1068.88 1.88 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
CF Vega Equity Acc 195.08 - 195.08 195.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.48 - 4.48 4.48 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 13.009 - 13.009 13.009 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.608 - 13.608 13.608 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.488 - 12.488 12.488 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.629 - 95.629 95.629 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UOB Long Term Equity Fund 42.26 - 42.26 42.26 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.818 - 12.818 12.818 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.552 - 10.552 10.552 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 18.387 - 18.387 18.387 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
K PLAN 1 Fund 12.943 - 12.943 12.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Utilities 22.01 - 22.01 22.01 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Franklin Growth Fd 110.62 - 110.62 110.62 1.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
HSBC BRIC 14.54 - 14.54 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Mandarin 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Cathay Fund 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.371 - 2.371 2.371 0.02 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.151 - 2.151 2.151 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.874 - 1.874 1.874 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.642 - 1.642 1.642 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.49 - 1.49 1.49 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 243.291 - 240.804 243.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Conseq Invest Equity Fund B 261.932 - 259.304 261.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Conseq Invest Equity Fund D 32.323 - 31.992 32.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
WIOF India Performance Fund A 118.077 - 117.569 118.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
WIOF India Performance Fund B 110.97 - 110.496 110.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 102.115 - 102.115 102.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 102.323 - 102.323 102.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Hwabao WP Listed MMKt A 100 - 100 100 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
Harvest Organization Express MMkt H 100 - 100 100 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100 - 100 100 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.589 - 4.589 4.589 0.04 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 134.303 134.3 134.3 134.303 1.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Defensiv A 1108.572 1108.57 1108.57 1108.572 0.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Equity Core C K EUR 12.721 - 12.721 12.721 0.11 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Formuepleje Epikur 209.77 - 209.77 209.77 1.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Alpha Mira 222.89 - 222.89 222.89 0.09 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Alpha Alternativer 118.89 - 118.89 118.89 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 151.1 - 151.1 151.1 0.59 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Nordea Invest Globale Obligationer 112.09 - 112.09 112.09 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen USA 42877.07 - 42877.07 42877.07 17.43 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Raiffeisen Bonds 25531.83 - 25531.83 25531.83 2.46 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Raiffeisen Equity 35545.82 - 35545.82 35545.82 75.44 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sberbank Balanced 88676.79 - 88676.79 88676.79 258.90 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sberbank Eurobonds 2597.76 - 2597.76 2597.76 5.26 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 6132 - 6132 6132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11833 - 11833 11833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US High Yield Fund 3164 - 3164 3164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Nikkei 225 Index Fund 25395 - 25395 25395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9041 - 9041 9041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.018 - 1.018 1.018 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
European Growth Fund A DIST Eus 23.636 - 23.636 23.636 0.32 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.779 - 1.779 1.779 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 334.649 - 334.649 334.649 2.77 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 197.105 - 197.105 197.105 0.33 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Alfa 1202.384 - 1202.384 1202.384 9.43 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Stratega 10 158.153 - 158.153 158.153 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Stratega 50 246.232 - 246.232 246.232 0.78 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Stratega 70 295.654 - 295.654 295.654 1.37 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 3035.99 - 3035.99 3035.99 36.76 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1168.28 - 1168.28 1168.28 3.92 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1125.19 - 1125.19 1125.19 3.78 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1187.27 - 1187.27 1187.27 3.98 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1219.12 - 1219.12 1219.12 4.07 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahorro B 16310.98 - 16310.98 16310.98 0.08 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Horizonte A 43572.019 - 43572.019 43572.019 49.64 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Horizonte B 47029.29 - 47029.29 47029.29 52.72 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Horizonte D 1680.831 - 1680.831 1680.831 1.93 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Deposito XXI B 2701.792 - 2701.792 2701.792 0.18 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 25.62 - 25.62 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi EquitySEF 167.02 - 167.02 167.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah GCC Equity 13.88 - 13.88 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC GCC Equity Income 10.08 - 10.08 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi Equity Trading 98.4 - 98.4 98.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Emerging GCC 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Real Economy GCC 1.12 - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Emerging Oman 0.905 - 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
BankMuscat Oryx 1.932 - 1.932 1.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CM-CIC Europe Growth C 6559.96 - 6559.96 6559.96 11.63 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Flexigestion Patrimoine 28.96 - 28.96 28.96 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Afer Sfer 65.22 - 65.22 65.22 0.12 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Amundi 6 M i 22492.95 - 22492.95 22492.95 0.55 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Amundi 12 M E 10489.79 - 10489.79 10489.79 0.45 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Dollar Bond Fund 466.21 - 466.21 466.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Equity Fund 372.49 - 372.49 372.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Dollar Bond Fund 2.411 - 2.411 2.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Philippine Fund 307.12 - 307.12 307.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 239.97 - 239.97 239.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1180.88 - 1180.88 1180.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1387.91 - 1387.91 1387.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Masraf Al Rayan GCC 1.687 - 1.687 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.634 - 1.634 1.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.658 - 14.658 14.658 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.2 - 15.2 15.2 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.194 - 12.194 12.194 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Series B 17.509 - 17.509 17.509 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Series F 17.511 - 17.511 17.511 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 C1 896.62 - 896.62 896.62 1.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 Ce 915.04 - 915.04 915.04 1.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond I 1037.45 - 1037.45 1037.45 2.40 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1073.02 - 1073.02 1073.02 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1052.07 - 1052.07 1052.07 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.89 - 4.89 4.89 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.42 - 11.42 11.42 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.98 - 4.98 4.98 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.73 - 10.73 10.73 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Russian Prosperity Fund B 236.13 - 236.13 236.13 3.12 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.868 - 16.868 16.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.216 - 18.216 18.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
INVL Baltic Fund 37.296 - 37.296 37.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
INVL Emerging Europe Bond 41.386 - 41.386 41.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 403.23 - 403.23 403.23 3.80 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
PKO Akcji Plus 85.86 - 85.86 85.86 0.45 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
PKO Zrownowazony 135.79 - 135.79 135.79 0.36 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
PKO Stabilnego Wzrostu 160.49 - 160.49 160.49 0.25 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
HChinese Equity Class ECp 402.966 - 402.966 402.966 2.76 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 106.54 - 106.54 106.54 0.23 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 9317 - 9317 9317 38.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 14829 - 14829 14829 66.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 89.96 - 89.96 89.96 0.18 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 149.08 148.47 148.47 149.08 1.56 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 208.258 - 208.258 208.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ABLV European Corporate EUR Bond 11.675 - 11.675 11.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albion Strategic Fund 2094.98 - 2094.98 2094.98 2.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
AAE Global Strategy Fund 113.7 - 113.7 113.7 1.84 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Lumen Vietnam Fund -USD- 197.05 - 197.05 197.05 0.94 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Mistral Value Fund USD P 1451.4 - 1451.4 1451.4 4.62 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
WAM Strategy Portfolio B 2271.25 - 2271.25 2271.25 19.12 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5138.537 - 5138.537 5138.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Hermes Linder Fund B 1835.139 - 1835.139 1835.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
APS Income Fund Accumulation 195.625 - 195.625 195.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
APS Income Fund Distribution 134.371 - 134.371 134.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
SphereInvest Global Credit Strategc 145.559 - 145.559 145.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.794 - 0.794 0.794 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
AIA PAM-Growth Fund 1.184 - 1.184 1.184 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Singular Value Fund 2.606 - 2.606 2.606 0.03 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 104979.74 - 104979.74 104979.74 348.77 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
NN L Greater China Equity X Cap HUF 114246.41 - 114246.41 114246.41 444.26 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
NN L Information Technology X Cap H 182332.82 - 182332.82 182332.82 2639.14 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
PF Russian Equity C HUF ND 24157.58 - 24157.58 24157.58 201.11 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
ESPA Stock Techno VT HUF 28688.4 - 28688.4 28688.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 16.465 - 16.465 16.465 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 14.763 - 14.763 14.763 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 14.999 - 14.999 14.999 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.198 - 12.198 12.198 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.326 - 15.326 15.326 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.841 - 1.841 1.841 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Life Fund Institutional B 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.933 - 2.933 2.933 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.974 - 2.974 2.974 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.133 - 3.133 3.133 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1488.5 - 1488.5 1488.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Monaction Emerging Markets 1445.54 - 1445.54 1445.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Monaco Convertible Bond Europe 1150.69 - 1150.69 1150.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Monaco Court Terme Euro 5127.68 - 5127.68 5127.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1850.598 - 1850.598 1850.598 14.57 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Global Fund 2.136 - 2.136 2.136 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.521 - 1.521 1.521 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.523 - 1.523 1.523 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.527 - 1.527 1.527 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1067.396 1067.4 1067.396 1067.4 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Global II 2236.978 2236.98 2236.978 2236.98 13.87 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Aktiva Bedrift 50 206.997 - 206.997 206.997 0.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Global Bond Fund Institutional AccV 220.96 - 220.96 220.96 0.34 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 210.86 - 210.86 210.86 0.33 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.103 - 2.103 2.103 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.003 - 2.003 2.003 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
BT Property Fund 5.59 - 5.59 5.59 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
BT PS Australasian Diversified Share 2.805 - 2.805 2.805 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.565 - 3.565 3.565 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 232.5 - 232.5 232.5 1.99 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 17.92 - 17.92 17.92 0.12 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 200.45 - 200.45 200.45 2.08 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Perlas Dynamisch 16.534 - 16.534 16.534 0.10 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 47.41 - 47.41 47.41 0.46 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 15.81 - 15.81 15.81 0.14 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۰۳
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 147.6 - 147.6 147.6 0.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 138.962 - 138.962 138.962 0.37 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 44.511 - 44.511 44.511 0.12 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
HDFC Liquid Fund Growth 3790.161 - 3790.161 3790.161 0.67 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.28 - 11.28 11.28 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 36842 - 36842 36842 406.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
ZEAL Voyage China Fund 1.501 - 1.501 1.501 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge US Equity Fund 32.15 - 32.15 32.15 0.31 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge Europe Equity Fund 24.46 - 24.46 24.46 0.31 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.397 - 9.397 9.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.191 - 8.191 8.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.747 - 7.747 7.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر