شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cbx 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳:۲۵
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EOS cbx 2.266 - 2.266 2.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۸
ETC/EOS cbx 1.8025 - 1.8025 1.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۲۸
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cbx 5.6345 5.5774 5.4809 5.7273 0.10 1.77% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۲۵
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0198 - 0.0198 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۲
ETC/BTC abcc 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC idcm 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH abcc 0.0259 - 0.0256 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۱۳
ETC/ETH okex 0.0263 0.0262 0.0259 0.0264 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
ETC/RUB exmo 286.3282 286.4137 286 296.387 10.07 3.52% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD abcc 4.3884 4.3772 4.3542 4.5462 0.15 3.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gdax 4.412 4.392 4.369 4.538 0.12 2.77% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD idax 4.395 4.3857 4.3538 4.5384 0.14 3.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD idcm 4.397 4.384 4.355 4.541 0.13 3.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD okex 4.393 4.382 4.35 4.539 0.14 3.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۸
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD tokok 4.3942 4.3868 4.3487 4.5398 0.14 3.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH coinex 0.0324 - 0.0324 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۸:۲۰
ETC/BCH coinex 0.02 0.0199 0.0195 0.02 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۴
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC p2pb2b 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY fatbtc 33.77 - 33.28 33.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH p2pb2b 0.0259 0.0263 0.0257 0.0263 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD fatbtc 4.7196 - 4.6893 4.7627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kucoin 4.3864 4.3822 4.3548 4.5366 0.14 3.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD p2pb2b 4.3958 4.3872 4.3498 4.5385 0.13 3.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BNB binance 0.2453 0.2439 0.2428 0.2488 0.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinall 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinmex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC panxora 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۸:۵۶
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinmex 0.0263 0.0262 0.0259 0.0264 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY koineks 26 - 26 26 1.25 4.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۸
ETC/USD binance 4.3942 4.3799 4.3502 4.5385 0.14 3.11% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD coinmex 4.3979 4.3785 4.3516 4.539 0.14 3.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD panxora 4.3994 4.3959 4.3615 4.5431 0.16 3.57% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BRL coinbene 25.1037 - 25.1037 25.1037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۱:۴۱
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btcwinex 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۵۳
ETC/BTC coinbene 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۶
ETC/BTC coinsbit 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۷
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinsbit 0.0263 0.0264 0.0259 0.0264 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۴۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitforex 4.39 4.38 4.35 4.53 0.14 3.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD btcwinex 5.8361 - 5.7638 5.9753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
ETC/USD coinbene 4.3939 4.386 4.3545 4.5372 0.14 3.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD coinsbit 4.3827 4.3782 4.3736 4.5578 0.16 3.71% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۸
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 6.4117 6.3912 6.3696 6.6179 0.19 2.92% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 31.085 30.981 30.857 32.1 0.94 3.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 279.67 278.74 277.59 289.07 8.75 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cointiger 4.3927 4.3691 4.3573 4.5417 0.15 3.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD btc-markets 5.32 - 5.32 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۲۴
ETC/AUD btc-markets 6.47 6.46 6.44 6.69 0.17 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۰
ETC/BTC btc-markets 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۵۲
ETC/BTC coinbase-pro 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۸
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR coinbase-pro 3.975 3.968 3.933 4.092 0.11 2.64% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/GBP coinbase-pro 3.424 3.422 3.403 3.559 0.13 3.83% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۰
ETC/USD coinbase-pro 4.412 4.392 4.369 4.538 0.12 2.77% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 4.3943 4.3793 4.3535 4.5384 0.14 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic Index investing-com 3.974 3.9674 3.9324 4.0903 0.11 2.72% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic AUD Index investing-com 6.47 6.46 6.44 6.69 0.17 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۰
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۴
Ethereum Classic CAD Index investing-com 5.7512 5.7305 5.7081 5.9382 0.18 3.06% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic CNY Index investing-com 31.085 30.981 30.857 32.1 0.94 3.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic HKD Index investing-com 34.416 34.301 34.161 35.574 1.08 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic ILS Index investing-com 15.512 15.461 15.395 16.03 0.48 3.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic INR Index investing-com 311.24 310.24 309.17 321.19 9.21 2.96% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic KRW Index investing-com 5174.8 5174.5 5154.9 5359.6 170.00 3.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic MXN Index investing-com 84.07 83.79 83.44 86.85 2.53 3.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic MYR Index investing-com 18.405 18.344 18.266 18.999 0.55 2.99% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic PLN Index investing-com 16.857 16.8 16.734 17.414 0.51 3.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic RUB Index investing-com 286.33 286.41 286 296.39 10.07 3.52% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic SAR Index investing-com 16.46 16.405 16.338 17.013 0.51 3.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic SEK Index investing-com 42.43 42.29 42.11 43.78 1.23 2.90% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic TRY Index investing-com 26 - 26 26 1.25 4.81% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۸
Ethereum Classic VND Index investing-com 101844 101504 101088 105242 3156.00 3.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 64.16 63.93 63.7 66.18 1.83 2.85% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۴۴