شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:45:17
0 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:12
32 (3.06%)
تغییر ۳ ماهه
146 (15.65%)
تغییر ۶ ماهه
208 (23.88%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,285
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:32:49
208 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
165 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,336 (19.22%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Nikkei 225 9.14 - 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Taiwan Finance 47.89 - 47.89 47.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay FTSE China A50 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares MSCI Taiwan 41.32 - 41.32 41.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 107.7 - 107.7 107.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 15.76 - 15.76 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares SP Custom China 50 23.9 - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Dow Jones Industrial Average 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Paradigm DowJones Copper ER Futures 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 14.64 - 14.64 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay S&P North American Technology Sector 23.54 - 23.54 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.4 - 39.4 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 45.34 - 45.34 45.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon TOPIX 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon SZSE 100 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon NASDAQ 100 31.11 - 31.11 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
UPAMC NYSE FANG+ 20.39 - 20.39 20.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon MSCI Taiwan 56 - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin MSCI China 19.8 - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa EM 10+ Bond 22.19 - 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta MSCI China A 20.76 - 20.76 20.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay FTSE China A50 21.72 - 21.72 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon SSE180 Inversed 5.88 - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin MSCI China 2X 9.78 - 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Capital SZSE SME Price 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay FTSE China A150 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.56 - 20.56 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Hang Seng H-Share 20.13 - 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Taiwan Technology 63.45 - 63.45 63.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon TOPIX Inverse -1X 14.45 - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon TOPIX Leveraged 2X 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.22 - 23.22 23.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Mega Taiwan Blue Chip 30 23.21 - 23.21 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 49.64 - 49.64 49.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon SSE180 Leveraged 2X 48.63 - 48.63 48.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay FTSE Emerging Market 19.75 - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon FTSE Developed Europe 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon SSE 180 China Tracker 30.87 - 30.87 30.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 17.64 - 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon S&P US Preferred Stock 20.05 - 20.05 20.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 18.65 - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 21.44 - 21.44 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Taiwan Eight Industries 47.55 - 47.55 47.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 11.79 - 11.79 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta DJCI Silver ER Futures 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Top 50 87.95 - 87.95 87.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Korea/taiwan IT Premier 19.27 - 19.27 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 45.33 - 45.33 45.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 21.63 - 21.63 21.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 57.5 - 57.5 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 15.99 - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 25.36 - 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 17.93 - 17.93 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 22.51 - 22.51 22.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Polaris SE50 Securities Investment 32.89 - 32.89 32.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Electronics 39.17 - 39.17 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 35 - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 15.83 - 15.83 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 49.06 - 49.06 49.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 15.88 - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 21.12 - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 22.88 - 22.88 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 23.62 - 23.62 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 21.66 - 21.66 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 22.15 - 22.15 22.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 23.2 - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 18.92 - 18.92 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon NIFTY 23.34 - 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Cathay Nikkei 225 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Hang Seng 20.34 - 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta Nikkei 225 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta EURO STOXX 50 26.2 - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon NIFTY -1 Inverse 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Nifty 2X Leveraged 28.53 - 28.53 28.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.45 - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.45 - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 25.91 - 25.91 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 28.27 - 28.27 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 19.29 - 19.29 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Capital ICE 25+ Year US Treasury 46.04 - 45.98 46.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 44.65 - 44.61 44.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 46.65 - 46.65 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 45.08 - 45.04 45.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 39.48 - 39.48 39.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 48.14 - 48.13 48.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.61 - 41.58 41.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 44.26 - 44.23 44.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 41.7 - 41.49 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 44.4 - 44.4 44.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  43.58 - 43.58 43.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 44.97 - 44.96 44.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 47.37 - 47.3 47.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 49.6 - 49.49 49.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 45.71 - 45.69 45.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 47.15 - 47.04 47.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 46.66 - 46.63 46.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 41.11 - 41.11 41.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 44.75 - 44.75 44.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
KGI 20+Years US Banking Bond 46.73 - 46.73 46.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 42.56 - 42.41 42.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 42.17 - 42.17 42.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 45.42 - 45.28 45.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 47.86 - 47.86 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 43.88 - 43.83 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Fuh Hwa China Credit Bond 61.65 - 61.65 61.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 43.05 - 43.01 43.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Capital ICE 15+ Year Us Utility 46.19 - 46.11 46.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 44.83 - 44.79 44.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.58 - 39.58 39.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 44.32 - 44.28 44.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 44.36 - 44.3 44.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 44.58 - 44.53 44.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 42.6 - 42.6 42.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 42.23 - 42.23 42.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 22.64 - 22.6 22.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 44.4 - 44.34 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 45.65 - 45.53 45.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 44.3 - 44.29 44.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 44.3 - 44.29 44.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 43.16 - 43.06 43.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 42.24 - 42.19 42.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 40.97 - 40.95 40.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 48.58 - 48.57 48.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 45.13 - 45.06 45.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 42.89 - 42.89 42.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 71.25 - 71.25 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
KGI 25+ Years US Treasury Bond 46.76 - 46.76 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 46.03 - 46.03 46.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 68.6 - 68.6 68.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
KGI 10+ Year USD Technology Bond 46.31 - 46.31 46.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 38.52 - 38.52 38.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Capital Taiex Daily Inversed -1X 7.28 - 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 62.7 - 62.7 62.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 67.95 - 67.95 67.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۳۲
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.75 - 20.75 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
FSITC Taiwan Industry Elite 30 19.39 - 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 21.96 - 21.96 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 16.49 - 16.49 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 18.18 - 18.18 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲