شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0156
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:43:15
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

542
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:32:37
2 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
23 (4.52%)
تغییر ۶ ماهه
63 (13.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers DAX DR Income 1D 9093 9074 9074 9093 1.50 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 708.1 708.07 707.06 710.2 1.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares SMI 103.54 103.5 103.38 103.66 0.24 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Gold AA CHF 448.15 447.55 446.6 448.15 0.20 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Gold AA EUR 1280.6 1280 1277 1281.8 3.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Gold AA USD 1428 1427 1425.2 1428.4 0.80 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares SMIM CHF 271.5 271.55 271.5 271.9 0.45 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI UK A-acc 23.315 23.275 23.275 23.315 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS SLI CHF A-dis 157.64 157.58 157.12 157.64 0.86 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Silver AA CHF 51.99 51.75 51.75 51.99 0.38 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI EMU A-acc 20.865 20.85 20.85 20.865 0.08 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS SMIM CHF A-dis 258.75 258.8 258.75 259.45 0.25 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Silver AAH CHF 40.61 40.555 40.505 40.61 0.62 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 134.32 134.14 134.14 134.32 0.54 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS CMCI Oil SF USD 26.275 - 26.275 26.275 0.43 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Core SPI CHF 125.36 125.34 125.34 125.72 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Palladium AA CHF 525.5 525.7 525.5 526.6 3.30 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS SPI Mid CHF A-dis 103.3 103.14 103.08 103.3 0.32 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Canada UCITS EUR 17.19 17.17 17.15 17.19 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Canada UCITS USD 21.05 21.09 21.05 21.09 0.06 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Emerging Markets 101.8 101.82 101.72 101.82 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
VanEck Junior Gold Miners 30.8 - 30.8 30.8 0.37 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Core S&P 500 UCITS 296.85 296.9 296.65 296.9 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Swiss Dividend CHF 124.82 124.7 124.6 124.82 0.84 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 15.392 - 15.392 15.392 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI Japan Hedged CHF 50.86 50.7 50.7 50.86 0.23 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 30.395 30.425 30.38 30.425 0.15 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS plc CMCI Composite SF USD 61.48 61.31 61.31 61.66 0.11 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 61.86 62.04 61.82 62.1 0.18 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
VanEck Vectors Gold Miners UK 28.2 28.1 28.1 28.2 0.34 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 94.28 - 94.28 94.28 0.30 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 41.09 41.21 41.09 41.21 0.16 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 17.97 17.968 17.964 18.02 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 56.09 56 55.92 56.09 0.11 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 219.85 218.2 218.2 219.85 0.15 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares US Property Yield UCITS 31.975 - 31.975 31.975 0.30 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 25.115 - 25.115 25.115 0.12 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 115.9 115.62 115.44 115.9 0.72 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 201.6 201.95 201.6 202.3 0.65 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares S&P Gold Producers UCITS 11.568 11.524 11.524 11.568 0.07 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 287.7 287.85 286.6 287.85 0.75 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 46.525 46.5 46.465 46.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 24.445 24.425 24.425 24.485 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1426 1420.6 1420.6 1426 2.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 1116.4 1116.8 1116.4 1116.8 0.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4935 4931 4931 4941 23.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 20.27 20.275 20.27 20.275 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 126.76 126.68 126.54 126.9 0.16 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 15.274 15.318 15.264 15.318 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 120.7 120.74 120.5 120.88 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 16.546 16.588 16.546 16.588 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 28.575 28.52 28.52 28.645 0.19 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 85.89 85.87 85.62 85.89 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.945 - 27.945 27.945 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 112.4 112.54 112.3 112.54 0.22 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 106.12 - 106.12 106.12 0.22 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.5 14.49 14.49 14.5 0.08 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 20.84 20.795 20.71 20.84 0.10 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 17.87 17.85 17.85 17.88 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 18.8 18.72 18.72 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.49 10.48 10.48 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 14.95 14.952 14.904 14.952 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.87 10.868 10.868 10.87 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.56 11.57 11.514 11.57 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.552 9.547 9.547 9.552 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 15.67 15.672 15.624 15.672 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ZKB Gold AAH CHF 391 390.95 390.05 391 0.75 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS SMI CHF A-dis 101.6 101.62 101.6 101.74 0.18 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS SPI CHF A-dis 66.31 66.3 66.25 66.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
ZKB Silver AA EUR 148.82 148.88 148.82 148.9 0.88 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI Canada CH 19.85 19.86 19.85 19.91 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Gold hedged CHF 124.02 123.96 123.76 124.06 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Gold Hedged CHF 120.2 120.16 120.04 120.68 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI Hong Kong UCITS 18.45 18.48 18.45 18.48 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Lyxor MSCI India UCITS SG 18.78 18.71 18.71 18.78 0.10 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 29.87 29.845 29.835 29.87 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS CH SXI Real Estate A-dis 33.29 33.155 33.155 33.33 0.14 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Core MSCI World UCITS 58.92 58.89 58.85 58.94 0.15 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares MSCI Korea UCITS Dist 39.835 39.96 39.835 39.96 0.49 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 30.51 30.525 30.44 30.605 0.12 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS plc CMCI Composite SF CHF 50.37 50.48 50.37 50.48 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Core CHF Corp Bond CHF 100.88 100.84 100.76 100.98 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 63.71 - 63.71 63.71 0.23 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Vanguard FTSE Developed Europe 33.89 33.87 33.87 33.89 0.21 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares MSCI North America UCITS 55.98 55.91 55.91 55.98 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Automation & Robotics Acc 7.749 - 7.749 7.749 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4629 4631 4629 4631 20.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.77 - 16.77 16.77 0.14 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 206.6 206.7 206.4 206.7 0.40 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 17.18 17.16 17.146 17.274 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 105.82 105.68 105.68 105.82 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 13.08 13.098 13.072 13.098 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 13.266 13.212 13.212 13.266 0.07 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.78 132.68 132.68 132.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 73.83 73.77 73.77 73.83 0.07 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 86.7 86.55 86.55 86.77 0.09 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 13.514 - 13.514 13.514 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 19.256 19.266 19.256 19.298 0.06 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 26.625 26.665 26.625 26.665 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 59.86 - 59.86 59.86 0.13 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 15.784 15.734 15.734 15.784 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 201.05 - 201.05 201.05 3.31 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 97.27 97.11 97.11 97.27 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 15.08 15.05 15.05 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 45.27 45.26 45.09 45.27 0.15 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 12.768 12.77 12.768 12.77 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 10.044 10.04 10.04 9.991 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 10.786 - 10.786 10.786 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 10.192 10.126 10.126 10.192 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 24.265 24.25 24.235 24.265 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Gold USD 143.04 143.22 143.04 143.22 0.16 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Gold USD 144.5 144.58 144.5 144.58 0.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares SLI UCITS DE 104.26 - 104.26 104.26 0.34 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI USA UCITS 287.55 - 287.55 287.55 0.45 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 30.63 - 30.63 30.63 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers DAX UCITS DR 134.8 134.78 134.78 134.9 0.50 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares FTSE 100 UCITS Acc 116.48 116.44 115.74 117.02 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI Japan hedged A-dis 18.946 - 18.946 18.946 0.49 2.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 16529 - 16529 16529 36.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 25.655 25.49 25.49 25.655 0.09 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 106.18 106.16 106.16 106.5 0.44 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS World Water D-EUR 41.005 40.845 40.845 41.005 0.49 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 32.235 - 32.235 32.235 0.42 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor Daily Double Short SMI C 5.823 - 5.823 5.823 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 10.996 - 10.996 10.996 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Global Clean Energy UCITS 6.369 6.363 6.363 6.393 0.04 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 193.18 193.14 193.14 193.34 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI USA Socially Responsible 121.38 121.28 121.28 121.4 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 44.83 - 44.83 44.83 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 217.2 216.9 216.9 217.2 0.25 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 31.16 31.43 31.16 31.43 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 132.42 - 132.42 132.42 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.462 4.473 4.462 4.473 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 41.78 41.825 41.78 41.825 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 32.61 32.635 32.61 32.7 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 22.125 - 22.125 22.125 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 52.08 - 52.08 52.08 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 35.89 35.895 35.89 35.895 0.08 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 18.8 - 18.8 18.8 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 150.48 150.36 150.36 150.48 0.54 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 142.88 - 142.88 142.88 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 9.65 9.67 9.65 9.67 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 48.325 - 48.325 48.325 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 15.84 - 15.84 15.84 0.08 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 27.78 27.785 27.765 27.785 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 55.59 55.6 55.59 55.88 0.14 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 240 - 240 240 2.65 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 48.48 48.5 48.48 48.5 0.32 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 18.092 - 18.092 18.092 0.10 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 31.29 - 31.29 31.29 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 78.73 - 78.73 78.73 0.17 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 98.55 98.76 98.55 98.76 0.15 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 15.16 15.164 15.16 15.164 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
ZKB Gold AA GBP 1101.6 1102 1101.6 1106 12.40 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Julius Baer Platinum CHF A 695.4 - 695.4 695.4 7.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 59.82 - 59.82 59.82 0.42 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 333.55 - 333.55 333.55 0.90 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 331.6 - 331.6 331.6 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
UBS Gold USD 144.9 145 144.9 145 0.16 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor UCITS DAX 119.96 120.3 119.96 120.3 0.46 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
ZKB Gold AAH EUR 863 865.1 863 865.1 2.60 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
ZKB Silver AA USD 165.78 165.24 165.24 166.02 1.68 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
iShares $ Tips UCITS 217.6 217.95 217.6 217.95 0.75 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
iShares UK Dividend UCITS 9.98 - 9.98 9.98 0.06 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
UBS - MSCI Singapore UCITS 18.38 18.35 18.35 18.38 0.20 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 16.19 16.188 16.178 16.19 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.049 9.036 9.025 9.049 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI World UCITS Dist 46.925 46.945 46.925 46.945 0.09 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 79.79 - 79.79 79.79 0.09 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 45.16 - 45.16 45.16 0.65 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 85.68 85.76 85.68 85.77 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 109.52 109.64 109.52 109.64 0.56 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 182.32 - 182.32 182.32 0.66 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 51.4 51.35 51.29 51.4 0.13 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
iShares SLI CHF 162.72 163.02 162.62 163.02 0.38 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS Gold hedged EUR 88.8 89.02 88.8 89.02 0.28 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Source NASDAQ Biotech 32.825 - 32.825 32.825 0.14 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI EMU UCITS 119.84 119.92 119.8 119.92 0.50 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Vanguard FTSE Japan USD 29.83 - 29.83 29.83 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amun Crypto Basket Index 19.8 19.9 19.8 19.9 0.43 2.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Global Water UCITS 46.26 46.165 46.165 46.26 0.28 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi MSCI Switzerland CHF 340.5 - 340.5 340.5 0.25 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares EURO Dividend UCITS 23.95 - 23.95 23.95 0.14 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI USA Dividend IQ 36.385 - 36.385 36.385 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Julius Baer Palladium AX EUR 981.9 - 981.9 981.9 41.40 4.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 77.98 78.18 77.98 78.18 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.924 - 6.924 6.924 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible 99.2 - 99.2 99.2 0.22 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible 109.16 - 109.16 109.16 0.92 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 60.76 60.8 60.76 60.8 0.08 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 224.8 - 224.8 224.8 0.35 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 15.93 - 15.93 15.93 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.356 - 3.356 3.356 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 116.7 - 116.7 116.7 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Source Materials S&P US Select Sector 317.45 - 317.45 317.45 3.65 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 22.605 22.565 22.565 22.605 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 124.24 - 124.24 124.24 0.16 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 137.18 - 137.18 137.18 0.50 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 115.46 - 115.46 115.46 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 197.88 - 197.88 197.88 3.60 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 112.28 - 112.28 112.28 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.18 - 138.18 138.18 0.32 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 132.32 - 132.32 132.32 0.26 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 21.66 21.7 21.66 21.7 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
RBS Market Access Rogers International Commodity U 19.86 19.852 19.852 19.86 0.07 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS 10.52 - 10.52 10.52 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.78 - 12.78 12.78 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
UBS Platinum A-dis 84.67 - 84.67 84.67 0.50 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
iShares TA-25 Israel 6.197 - 6.197 6.197 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Lyxor MSCI World IT TR 312.6 - 312.6 312.6 3.95 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS 36.04 35.915 35.915 36.04 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 10.108 10.104 10.104 10.108 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 14.308 14.286 14.286 14.308 0.10 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 65.99 - 65.99 65.99 0.04 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 32.065 - 32.065 32.065 0.19 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 127.12 - 127.12 127.12 2.10 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6632 - 6632 6632 37.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI World Value Factor UCITS 30.73 - 30.73 30.73 0.18 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1453.2 1456.4 1453.2 1456.4 1.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 34.21 - 34.21 34.21 1.86 5.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.582 - 14.582 14.582 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Amun Ripple 18.55 - 18.55 18.55 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 51.2 - 51.2 51.2 0.21 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 82.83 - 82.83 82.83 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS MSCI Emerging Markets 100.28 - 100.28 100.28 0.38 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Julius Baer Palladium CHF A 1385 - 1385 1385 6.20 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Vanguard FTSE North America 72.84 - 72.84 72.84 0.08 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 58.68 - 58.68 58.68 0.12 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 55.93 - 55.93 55.93 0.17 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 60.98 - 60.98 60.98 0.08 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.865 - 31.865 31.865 0.11 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 110.42 - 110.42 110.42 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 121.5 - 121.5 121.5 0.50 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Market Access RICI Agriculture 74.9 - 74.9 74.9 0.51 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 66.98 - 66.98 66.98 0.11 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 85.36 - 85.36 85.36 2.78 3.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 5.23 - 5.23 5.23 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.996 - 17.996 17.996 0.17 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 56.29 - 56.29 56.29 0.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 35.375 - 35.375 35.375 0.58 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 43.2 - 43.2 43.2 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.22 - 125.22 125.22 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 155.2 - 155.2 155.2 0.36 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 172.58 - 172.58 172.58 2.32 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 26.615 - 26.615 26.615 0.16 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 13.454 - 13.454 13.454 0.44 3.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 23.61 - 23.61 23.61 0.26 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 140.04 - 140.04 140.04 2.12 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 93.86 - 93.86 93.86 7.09 8.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.54 - 22.54 22.54 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 71.2 - 71.2 71.2 0.27 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 76.49 - 76.49 76.49 0.52 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers SLI UCITS 157.94 - 157.94 157.94 0.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 15.308 - 15.308 15.308 0.10 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares S&P 500 CHF Hedged 51.06 - 51.06 51.06 0.34 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Gold EUR Hedged EUR 86.01 - 86.01 86.01 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 61.88 - 61.88 61.88 0.27 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 117.4 - 117.4 117.4 0.58 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.955 - 26.955 26.955 0.11 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 38.69 - 38.69 38.69 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Julius Baer Physical Silver USD 16.388 - 16.388 16.388 0.29 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 133.12 - 133.12 133.12 0.40 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.662 - 14.662 14.662 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 214.95 - 214.95 214.95 0.25 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 26.87 - 26.87 26.87 0.31 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 22.51 - 22.51 22.51 0.12 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 47.58 - 47.58 47.58 0.07 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.965 - 8.965 8.965 0.06 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 147.38 - 147.38 147.38 0.18 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 39.305 - 39.305 39.305 0.34 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 39.67 - 39.67 39.67 0.09 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 30.835 - 30.835 30.835 0.17 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 219.5 - 219.5 219.5 0.40 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 16.48 - 16.48 16.48 0.06 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 55.27 - 55.27 55.27 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
ZKB Platinum AA CHF 267.7 - 267.7 267.7 2.80 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.4 - 41.39 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
UBS Platinum A-dis 85.94 - 85.58 85.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
UBS CMCI Oil SF CHF 24.45 - 24.365 24.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage SDAX TR UCITS 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor Japan TOPIX DR D 15550 - 15550 15550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
UBS plc S&P 500 SF A-acc 53.91 - 53.91 54.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR MSCI World Small Cap 72.26 - 72.26 72.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Physical Gold EUR 968.6 - 965.6 968.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.867 - 6.863 6.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 19.098 - 19.098 19.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 21.715 - 21.715 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 24.05 - 24.025 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 27.035 - 27 27.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 55.85 - 55.81 55.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 32.965 - 32.92 32.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 37.815 - 37.815 37.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 101.98 - 101.98 102.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 12.01 - 12.008 12.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.418 - 13.386 13.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 18.802 - 18.802 18.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core DAX UCITS 118.64 - 118.64 118.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares FTSE 250 UCITS 24.635 - 24.605 24.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Nikkei 225 UCITS 21240 - 21174 21268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Edge MSCI World Min Vol 50.4 - 50.4 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 140.86 - 140.86 141.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 31.2 - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 74.05 - 74.05 74.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Julius Baer Gold USD AX 1427 - 1425.6 1427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
ComStage Nasdaq-100 UCITS 81.71 - 81.71 82.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Silver USD AX 16.338 - 16.338 16.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 34.775 - 34.775 34.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 57.91 - 57.91 58.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
JB Precious Metals Physical Gold USD 1421.4 - 1418.4 1422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 41.91 - 41.91 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1320 - 1320 1321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 299.05 - 299.05 299.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 72.59 - 72.57 72.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 23.765 - 23.765 23.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.99 - 20.91 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 63.04 - 63.04 63.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 42.63 - 42.62 42.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 94.88 - 94.88 94.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 17.968 - 17.968 17.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Platinum USD A 830 - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1562 - 1561 1562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI China A UCITS USD 4.096 - 4.072 4.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS 10.96 - 10.94 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3596 - 3587 3596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 17.398 - 17.398 17.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Julius Baer Physical Gold CHF 1316.4 - 1314 1316.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 54.48 - 54.48 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 63.44 - 63.44 63.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 139.58 - 139.58 139.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 45.075 - 45.075 45.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 154.36 - 154.28 154.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 44.44 - 44.39 44.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.6 - 4.6 4.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 33.81 - 33.725 33.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 332.5 - 332.5 332.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
UBS US Liquid Corps hedged CHF 17.634 - 17.634 17.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 78.1 - 78.08 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Health Care S&P US Sector Source 414.25 - 414.25 414.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 150.32 - 150.32 150.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Amundi ETF S&P 500 UCITS 54.57 - 54.57 54.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 44.69 - 44.69 44.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 81.66 - 81.66 81.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 64.45 - 64.45 64.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 168.98 - 168.98 169.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
HSBC MSCI China UCITS 7.771 - 7.771 7.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 164.68 - 164.48 164.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
ZKB Gold AAH GBP 842 - 842 842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 232.35 - 232.35 232.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Source EURO STOXX Optimised Banks 55 - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 25.785 - 25.785 25.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.685 - 9.685 9.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Global Infrastructure UCITS 30.005 - 30.005 30.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 29.105 - 29.105 29.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲
iShares European Property Yield UCITS 48.65 - 48.65 48.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.34 - 20.32 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS LevDAX 104.8 - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
ComStage SPI TR UCITS 105.62 - 105.62 105.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 12.47 - 12.46 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.095 - 40.095 40.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Julius Baer Physical Gold EUR AX 971.2 - 970.7 971.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.34 - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 134.64 - 134.64 134.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.898 - 10.898 10.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Source MSCI World UCITS 62.89 - 62.89 62.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Julius Baer Silver CHF A 13.086 - 13.086 13.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 45 - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 47.1 - 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 59.95 - 59.95 59.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 30.31 - 30.31 30.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 62.41 - 62.41 62.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 5.554 - 5.554 5.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
iShares S&P 500 USD Financials 7.471 - 7.471 7.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 54.2 - 54.17 54.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.886 - 17.87 17.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
HSBC S&P 500 UCITS 30.135 - 30.135 30.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Amun Bitcoin Crypto Single Tracker 40.42 - 40.42 40.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 39.335 - 39.335 39.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 99.88 - 99.88 99.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.159 - 5.159 5.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1319.6 - 1319.6 1319.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
ZKB Silver AAH EUR 104.88 - 104.88 104.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
HSBC MSCI Japan UCITS 32.875 - 32.875 32.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
ComStage FTSE China A50 148.7 - 148.7 148.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
HSBC MSCI Russia Capped 12.524 - 12.524 12.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 94.88 - 94.88 94.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 136.76 - 136.76 136.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 64.66 - 64.66 64.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 27.855 - 27.855 27.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 101.42 - 101.42 101.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 13.072 - 13.072 13.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
UBS Silver USD A-dis 167.76 - 166.94 168.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 173.42 - 173.42 174.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.918 - 12.918 12.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.786 - 13.734 13.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard USD Treasury Bd 24.955 - 24.955 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 47.295 - 47.295 47.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 285 - 285 285.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 70.31 - 70.31 70.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.06 - 100.06 100.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
ComStage DAX TR UCITS 113.42 - 113.42 113.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
ComStage DAX TR UCITS 124.6 - 124.6 124.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 14.444 - 14.444 14.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 32.05 - 31.88 32.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 104.28 - 104.28 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
iShares UK Property UCITS 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 108.9 - 108.84 108.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corp USD 17.45 - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 20.3 - 20.3 20.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi CAC 40 UCITS 83.76 - 83.76 84.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 46.075 - 46.075 46.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 309.25 - 308.1 309.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 22.57 - 22.5 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 46.89 - 46.7 46.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers MSCI World DR 1D 59.54 - 59.54 59.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4392 - 4368 4412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 25.27 - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 32.72 - 32.72 32.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.8 - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 388.9 - 388.9 388.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
ComStage ATX UCITS 39.5 - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
UBS FTSE 100 A-UKdis 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
UBS plc MSCI USA SF A-acc 80.5 - 80.5 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Core UK Gilts UCITS 14.084 - 14.084 14.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor MSCI World Telecom TR C 134.1 - 134.1 134.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 6.732 - 6.732 6.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 38.89 - 38.89 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 47.77 - 47.77 47.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 107.38 - 107.38 107.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 61.92 - 61.92 61.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 33.92 - 33.92 33.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
UBS MSCI UK A-dis 18.368 - 18.368 18.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 16.262 - 16.262 16.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.722 - 13.722 13.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 121.24 - 121.24 121.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 54.5 - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC MSCI Japan UCITS 3576 - 3576 3576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 85.39 - 85.23 85.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 108.06 - 108.06 108.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 19.954 - 19.954 19.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 20.035 - 19.722 20.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 100.42 - 100.2 100.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 78.1 - 78.1 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 399.5 - 399.5 399.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Agribusiness UCITS 33.56 - 33.56 33.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Amundi MSCI World Energy USD 285.9 - 285.9 285.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 237.7 - 237.5 237.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Amun Ethereum 26.69 - 26.69 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Raiffeisen Solid Gold A USD 4579.5 - 4579.5 4579.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 202.25 - 202.25 202.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
JB Precious Metals Physical Gold GBP 821.8 - 821.8 821.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 49.69 - 49.67 49.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 113.98 - 113.98 113.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 46.45 - 46.45 46.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 85.99 - 85.86 85.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 64.74 - 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 142.98 - 142.98 142.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 159.18 - 159.18 159.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares DivDAX UCITS DE 18.76 - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 36.3 - 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 100.66 - 100.66 100.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 43.24 - 43.24 43.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 101.42 - 101.42 101.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 103.74 - 103.74 103.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.828 - 13.828 13.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.466 - 6.466 6.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 95.25 - 95.25 95.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.73 - 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 70.81 - 70.81 70.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
UBS MSCI EMU UCITS USD 26.485 - 26.485 26.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Julius Baer Physical Palladium USD 1615 - 1615 1615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 115.22 - 115.22 115.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 37.305 - 37.305 37.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 36.38 - 36.255 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI Japan A-UKdis 1765 - 1748 1765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 81.94 - 81.94 81.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 22.505 - 22.505 22.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 29.5 - 29.405 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 21.89 - 21.89 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 92.73 - 92.73 92.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 62.77 - 62.77 62.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 43.7 - 43.7 43.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 4.91 - 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 44.28 - 44.28 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
HSBC MSCI Korea UCITS 44 - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Vanguard FTSE Dev World 63.85 - 63.85 64.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Vanguard EUR Corporate Bond 59.4 - 59.4 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SPDR S&P 500 UCITS 297.15 - 297.15 297.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 285.25 - 285.25 285.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 40.365 - 40.365 40.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 94.35 - 94.35 94.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Julius Baer Platinum EUR A 496.5 - 496.5 496.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Global Government Bond UCITS 112.28 - 112.28 112.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 53.25 - 53.25 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Julius Baer Physical Silver EUR 9.367 - 9.367 9.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 13.366 - 13.366 13.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.134 - 12.134 12.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.464 - 11.464 11.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Julius Baer Physical Silver CHF 13.33 - 13.33 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 11.552 - 11.552 11.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI Australia UCITS 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage HSI UCITS 39.265 - 39.265 39.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
Julius Baer Palladium CHF AX 1364.8 - 1364.8 1364.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
UBS MSCI EMU A-UKdis 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.35 - 16.35 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 78.15 - 78.15 78.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 53.16 - 53.16 53.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 43.37 - 43.37 43.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor MSCI World Materials TR C 367.3 - 367.3 367.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Lyxor MSCI World Utilities TR C 267.5 - 267.5 267.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 23.035 - 23.035 23.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 358.55 - 358.55 358.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers Nifty 50 156.58 - 156.58 156.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Ind. S&P US Sel Sector Source 389.55 - 388.2 389.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Poland UCITS 19.154 - 19.154 19.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 102.02 - 102.02 102.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI UK UCITS 108.6 - 108.6 108.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 58.52 - 58.52 58.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 77.62 - 77.62 77.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 35.725 - 35.725 35.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Global Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 304.85 - 304.75 304.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.928 - 4.928 4.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 182.38 - 182.38 182.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 310 - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 58.23 - 58.23 58.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 19.558 - 19.518 19.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 37.6 - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 15.86 - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 9.294 - 9.294 9.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۰۳
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 438.2 - 438.2 440.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 243.45 - 243.45 243.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 19.984 - 19.984 19.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.97 - 57.61 57.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۷:۳۳
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 94.23 - 94.23 94.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 92.94 - 92.61 92.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 26.53 - 26.53 26.53 0.55 2.12% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۲
Julius Baer Physical Gold GBP 823.9 - 823.9 823.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
ComStage ATX UCITS 34.985 - 34.985 34.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 43.74 - 43.74 43.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 278.15 - 278.15 278.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 86.88 - 86.88 86.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 94.46 - 94.46 94.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
HSBC MSCI Indonesia UCITS 79.73 - 79.73 79.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.388 - 5.388 5.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 32.355 - 32.14 32.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 52.75 - 52.75 52.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 104.94 - 104.94 104.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲:۳۳
Source MSCI Europe 220.75 - 220.75 220.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 29.1 - 29.1 29.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 29.795 - 29.795 29.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 104.86 - 104.86 104.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 53.28 - 53.28 53.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۲
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 22.665 - 22.665 22.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 43.2 - 43.2 43.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Julius Baer Platinum CHF AX 702.6 - 698.3 702.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 62.78 - 62.78 62.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۳۴
Xtrackers Future Mobility UCITS 49.03 - 48.98 49.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.05 - 50.05 50.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۳۴
Market Access DAXGlobal Asia 64.88 - 64.88 64.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
Julius Baer Palladium EUR A 908.6 - 908.6 908.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 251.3 - 251.3 251.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۳۴
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.55 - 12.55 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۳۳
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 110.74 - 110.74 110.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 330.1 - 330.1 330.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage FR DAX UCITS 53.9 - 53.31 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage FR DAX UCITS 58.75 - 58.24 58.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 231.4 - 231.4 231.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enh Idx 25.59 - 25.59 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۵:۳۲
iShares Euro Covered Bond UCITS 160.12 - 160.12 160.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
HSBC MSCI Brazil UCITS 19.656 - 19.656 19.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 69.83 - 69.83 69.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 25.105 - 25.1 25.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 35.12 - 35.12 35.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۰۲
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 34.97 - 34.97 34.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۰۲
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 221 - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS 12.902 - 12.902 12.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۳۳
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.95 - 99.95 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 94.3 - 94.3 94.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۳۲
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 104.88 - 104.88 104.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 84.36 - 84.01 84.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۳۳
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.37 - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.825 - 33.825 33.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۳۳
Julius Baer Silver GBP A 9.379 - 9.379 9.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Silver EUR AX 9.525 - 9.525 9.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Silver GBP AX 9.472 - 9.472 9.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 96.35 - 96.35 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 99.78 - 99.78 99.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Palladium USD AX 1577 - 1577 1577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor MSCI World Financials TR C 178.36 - 178.36 178.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 56.95 - 56.76 56.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۸:۰۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 365.85 - 365.85 365.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 42.695 - 42.695 42.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Market Access RICI Metals 122 - 121.84 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.608 - 8.608 8.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 55.47 - 55.47 55.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage FTSE China A50 145.2 - 145.2 145.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 134.62 - 134.62 134.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 22.185 - 22.185 22.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 216.15 - 216.15 216.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۰۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 43.83 - 43.83 43.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 205.35 - 205.35 205.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 30.655 - 30.655 30.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 11.19 - 11.19 11.19 0.25 2.29% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 19.212 - 19.212 19.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 155.1 - 155.1 155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 198.18 - 198.18 198.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
Julius Baer Platinum EUR AX 528 - 528 528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 80.15 - 80.05 80.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi ETF MSCI China UCITS 289 - 289 289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 33.84 - 33.84 33.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۳۴
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 12.17 - 12.14 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage S&P 500 UCITS 337.1 - 337.1 337.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.685 - 45.685 45.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Amundi MSCI World Fin 184.54 - 184.54 184.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 48.23 - 48.23 48.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC MSCI Canada UCITS 23.235 - 23.235 23.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 48.47 - 48.47 48.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 255.25 - 245.75 255.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 85.02 - 85.02 85.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 109.34 - 109.34 109.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage S&P 500 UCITS 332.5 - 332.5 332.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.834 - 13.824 13.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 26.11 - 26.11 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.805 - 33.805 33.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 255.05 - 252.65 255.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 88.63 - 88.63 88.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage CAC 40 UCITS 71.38 - 71.38 71.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Europe Size Factor 6.56 - 6.56 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 44.32 - 44.32 44.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۲:۳۲
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 57.55 - 57.55 57.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۰۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 41.675 - 41.675 41.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 12.53 - 12.53 12.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 29.03 - 29.03 29.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 45.94 - 45.94 45.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۲۰:۰۳
iShares US Equity Buyback Achievers 6.138 - 6.138 6.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸:۳۲
ComStage DivDAX TR UCITS 27 - 27 27.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۶:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.259 - 8.259 8.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۲:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.32 - 33.32 33.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 198.8 - 198.8 198.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 103.22 - 103.22 103.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 108.9 - 108.9 108.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.972 - 14.972 14.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 28.435 - 28.435 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Asia Property Yield UCITS 30.81 - 30.81 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
HSBC MSCI Canada UCITS 17.642 - 17.642 17.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 23.7 - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.293 - 7.293 7.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.12 - 78.12 78.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۰۲
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 23.82 - 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۲
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 199.92 - 199.92 199.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
UBS Bloomberg CMCI Composite 824.5 - 824.5 824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 121.6 - 121.6 121.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 151.2 - 151.2 151.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۱۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.476 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۱۴
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 15.196 - 15.196 15.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 5.34 - 5.32 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 16.232 - 16.13 16.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.182 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 22.805 - 22.805 22.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Lyxor Brazil Ibovespa USD 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 18.544 - 18.544 18.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
Julius Baer Palladium GBP A 712.7 - 712.7 712.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Lyxor Daily Leveraged SMI C 26.71 - 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.8 - 145.8 145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 120.24 - 120.24 120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 130.74 - 130.74 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.32 - 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.81 - 78.81 78.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 133.86 - 133.86 133.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰