شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0844
قیمت روز
0 (1.2%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:45:19
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

41,877
قیمت روز
62 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
2,318 (5.86%)
تغییر ۳ ماهه
7,317 (21.17%)
تغییر ۶ ماهه
10,140 (31.95%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,862
قیمت روز
17 (0.93%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:33:12
29 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
65 (3.39%)
تغییر ۶ ماهه
15 (0.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KB KBStar KOSPI 20830 20885 20810 20900 215.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX KOSPI 20935 20910 20900 20950 180.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR ESG SRI 8455 8485 8455 8500 65.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR IT Plus 11025 11065 11025 11120 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Top5 Group 5205 5195 5195 5225 10.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X S&P500 45 6995 6955 6900 6995 135.00 1.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF KRX 100 4485 4480 4475 4500 35.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KTOP30 13490 13500 13490 13555 45.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Yurie TREX KOSPI 200 27680 27670 27670 27780 300.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG 200 EW 7955 7965 7930 7980 90.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom ikon KOSPI 100 21260 21255 21255 21345 215.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Smart Value 10610 10585 10585 10635 95.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Value Large 6835 6820 6820 6845 55.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
UBS Hana KTOP KOSPI 50 19110 19115 19110 19205 115.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Dongbu Mighty KOSPI 100 21150 - 21150 21150 95.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR High Dividend 9765 9740 9725 9770 130.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Prime Industry 9330 9335 9330 9350 55.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Short-term MSB 104900 104890 104890 104900 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kim Kindex Us Wide Moat 11870 11855 11765 11870 155.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 4820 4810 4790 4840 100.00 2.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH-Amundi HANARO KRX300 12550 12505 12505 12565 110.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SAMSUNG KODEX Fn Growth 10580 10570 10570 10615 115.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha Arirang KRX300 IT 11055 11075 11055 11145 10.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hi Focus ESG Leaders 150 7875 7890 7875 7890 65.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Financials 8100 8090 8090 8130 130.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Smart Quality 12310 12275 12275 12360 70.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KyoboAXA POWER KOSPI 200 27975 27970 27970 28090 290.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Top 10 8545 8520 8520 8570 55.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 71615 71600 71475 71615 145.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Healthcare 11495 11485 11470 11550 125.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Industrials 9070 9060 9020 9095 125.00 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR Holding Company 6970 6960 6900 6975 135.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KRX300 Leverage 9425 9405 9405 9495 205.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 56690 56705 56620 56705 20.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Korean Culture 5790 5785 5745 5795 85.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX IT Hardware 12165 12135 12135 12205 90.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX IT Software 10870 10875 10825 10945 30.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan BNPP SMART KRX300 12595 12605 12595 12650 105.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KQ High Dividend 10225 10210 10090 10230 160.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Dividend Growth 28160 28045 28045 28160 310.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Smart High Beta 9540 9515 9515 9555 90.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF High Dividend 7935 7940 7895 7940 140.00 1.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 9560 9565 9530 9660 145.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Yurie TREX Fundamental 200 28125 28240 28125 28240 295.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Arirang ESG Leading Company 7855 7870 7855 7870 75.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Constructions 9705 9720 9610 9720 180.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KQ Momentum Value 8045 8055 8020 8065 85.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Samsung Group SW 9585 9560 9560 9620 60.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Mid Small 7515 7520 7515 7535 70.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Contrarian 22615 - 22615 22615 75.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX 200 Mid Small 8555 8535 8475 8555 145.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 101465 101460 101460 101465 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 8210 8225 8210 8235 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 7870 7880 7830 7880 90.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 7870 7880 7845 7880 70.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR MSCI China Futures 10310 10300 10250 10320 150.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Korea Treasury Bond 112940 112875 112845 112940 25.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SAMSUNG KODEX Dividend Value 10010 10000 10000 10010 105.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8510 8515 8510 8550 75.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 57595 57500 57470 57595 40.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 52490 52450 52440 52490 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Money Market 101300 - 101300 101300 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8685 8695 8685 8725 70.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 9365 9340 9280 9370 215.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 127560 127400 127305 127560 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 19325 19280 19280 19325 85.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 10130 10140 10130 10165 95.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8590 8610 8590 8635 55.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Leading Industry 7460 7430 7430 7495 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 8575 8580 8540 8595 120.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Smart Low Volatility 11985 12000 11985 12000 90.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 10750 - 10750 10750 100.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Quality Value 10090 10100 10035 10110 110.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8405 8415 8405 8445 50.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 10130 10100 10085 10130 120.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99595 99625 99595 99640 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 112455 112345 112345 112455 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10330 10345 10325 10345 35.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 9410 9430 9410 9530 140.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Energy & Chemicals 10400 10385 10365 10425 175.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 7075 7035 6990 7075 120.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 8075 8085 8040 8115 50.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 8335 8320 8255 8335 135.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 8515 8520 8495 8545 30.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 45870 45925 45870 45940 20.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 16515 16525 16410 16560 180.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10150 10180 10150 10195 50.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 7940 7945 7920 7965 100.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8025 8015 8015 8050 85.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 8850 8865 8850 8895 60.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 13065 13095 13010 13175 265.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 7665 7675 7650 7720 65.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 102280 - 102280 102280 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 14060 14085 14060 14095 160.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 10455 10460 10395 10460 105.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 7105 7110 7095 7150 25.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Communication Service 10135 10140 10120 10195 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 9150 9180 9145 9195 55.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 7810 7775 7750 7850 110.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 10915 10825 10750 10935 390.00 3.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 7090 7085 7085 7125 100.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 8975 8965 8965 9010 80.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8230 8265 8230 8350 80.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 Information Technology 9425 9400 9400 9530 45.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 11180 11155 11125 11190 125.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Consumer Discretionary 10480 10470 10445 10560 165.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 10175 10195 10065 10200 50.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 8715 8705 8625 8715 135.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 12890 12865 12845 12930 190.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 8560 8565 8550 8570 85.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 13065 13050 13050 13140 140.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 10760 10735 10735 10830 105.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 10155 10120 10090 10155 65.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 111045 110965 110960 111045 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 11015 11000 10990 11040 100.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9650 9655 9650 9680 160.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 8095 8100 8060 8105 80.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 13060 13015 13015 13105 65.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 142595 142235 141990 142595 70.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 7635 - 7635 7635 60.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 8630 8635 8600 8650 205.00 2.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9295 9285 9285 9295 15.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49750 - 49750 49750 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 16780 16855 16780 16885 135.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 11250 11310 11245 11340 230.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 4255 4225 4150 4255 70.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 55570 55585 55570 55715 130.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 32620 32635 32620 32735 170.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 6575 6520 6470 6630 285.00 4.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 9175 9165 9150 9175 50.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 6325 6305 6280 6350 75.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 15695 15735 15695 15785 200.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 8685 8680 8680 8730 90.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX Leverage 4785 4790 4785 4825 100.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER IT 21025 21035 21025 21140 90.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Banks 6810 6805 6775 6825 180.00 2.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KOSPI 20820 20785 20785 20860 240.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KSTAR Credit Bond 104745 104700 104665 104745 35.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KIM KINDEX KOSPI 200 27620 27610 27610 27740 240.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH Amundi HANARO 200 27530 27510 27510 27645 295.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KRX300 12555 12560 12555 12625 135.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Steels 6650 6635 6605 6665 125.00 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Inverse 6900 6910 6875 6910 75.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Semicon 21690 21665 21555 21730 345.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 27770 27760 27760 27870 300.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Leverage 12320 12310 12310 12420 255.00 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 9605 9545 9525 9650 210.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Insurance 6075 6080 6075 6135 100.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 27630 27620 27620 27745 295.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF USD Futures 12490 12480 12460 12495 55.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KOSDAQ 150 9695 9665 9630 9760 190.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Securities 6425 6420 6410 6425 120.00 1.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Leverage 11450 11435 11435 11540 230.00 2.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Software 8070 8065 8030 8090 15.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 102190 102195 102190 102200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 27515 27505 27505 27630 285.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Shipbuilding 4595 4590 4550 4595 120.00 2.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Cosmetics 2890 2885 2865 2900 40.00 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Constructions 2700 2695 2670 2705 55.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX High Dividend 7990 7980 7965 7990 80.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Samsung Group 6360 6350 6350 6385 45.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha ARIRANG High Dividend 11615 11580 11575 11615 175.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 9735 9695 9670 9795 180.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Health Care 26070 26100 26035 26270 155.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX T-note Futures 11485 11460 11440 11490 50.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 8670 8700 8610 8740 185.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 31325 31315 31315 31440 345.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KRX300 Leverage 9470 9410 9410 9525 175.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 7590 7545 7485 7690 305.00 4.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 8280 8305 8230 8350 175.00 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Media Contents 5250 5255 5120 5265 150.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 7800 7750 7690 7885 305.00 4.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 22745 22710 22710 22925 200.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10835 10830 10825 10865 50.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 9300 9285 9275 9315 85.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 9780 9775 9745 9800 65.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX Samsung Group Value 7020 7000 7000 7030 70.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8345 8335 8330 8375 75.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 9710 9700 9665 9720 80.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 11345 11335 11330 11345 90.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 27515 27510 27510 27630 280.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 8405 8445 8355 8475 185.00 2.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 8150 8100 8035 8245 320.00 4.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 6630 6625 6585 6640 105.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7495 7500 7465 7500 85.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 7265 7275 7215 7275 155.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 10135 10090 10045 10135 140.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9450 9445 9435 9460 50.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 9285 9270 9270 9355 215.00 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 13320 13330 13320 13430 275.00 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8575 8585 8575 8610 70.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11660 11650 11630 11665 95.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 102550 102535 102535 102550 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 7390 7395 7335 7395 160.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 9490 9515 9475 9550 70.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 10275 10325 10275 10525 155.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3005 3000 2980 3010 70.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 13195 13220 13195 13465 230.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 4620 4605 4520 4620 65.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 6930 6925 6885 6930 220.00 3.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 12840 12845 12840 12890 200.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 6735 6730 6715 6740 120.00 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 26245 26295 26210 26295 245.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 12395 12365 12325 12445 780.00 6.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 24560 24520 24395 24560 335.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 8870 8895 8835 8905 440.00 5.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 5865 5855 5840 5865 105.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 5860 5835 5835 5875 335.00 5.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 13585 13580 13500 13585 240.00 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 8385 8415 8370 8425 445.00 5.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
HI FOCUS KRX300 12645 12630 12630 12645 110.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KB KBSTAR KRX300 12630 12685 12630 12705 115.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KB KSTAR KOSPI 200 27520 27540 27520 27635 285.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KIM KINDEX Inverse 8365 8350 8325 8365 80.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung KODEX AUTOs 14340 14345 14340 14495 220.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 21045 21050 21045 21100 190.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hanwha ARIRANG KRX300 12535 12555 12530 12615 110.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung KODEX Min Vol 8770 8780 8765 8800 45.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAsset TIGER Banks 7010 7020 6980 7020 195.00 2.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KyoboAXA POWER KOSPI 100 21310 21345 21310 21385 115.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Kyobo AXA Power Smart Value 12875 12900 12875 12925 115.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAsset TIGER Securities 3770 3775 3755 3785 55.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Mirae Asset TIGER Large Value 8880 8900 8880 8920 75.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 7860 7885 7860 7910 25.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Mirae Asset TIGER Large Growth 7970 7975 7970 8010 80.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung KODEX 200 Total Return 8630 8635 8630 8670 90.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung KODEX Consumer Staples 8305 8315 8275 8345 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Financials 9225 9255 9165 9265 185.00 2.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 7835 7850 7835 7880 80.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 6770 6785 6760 6795 80.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12165 12180 12165 12220 125.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 10180 10190 10105 10200 180.00 1.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8340 8355 8325 8360 80.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 8585 8575 8535 8585 130.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 13320 13340 13320 13500 130.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8215 8220 8215 8245 85.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 17025 17040 17025 17195 180.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 11430 11440 11430 11560 45.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 8370 8355 8355 8380 155.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11410 11405 11405 11410 70.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9390 - 9390 9390 30.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
MIRAE ASSET TIGER KRX300 12540 12545 12530 12565 145.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
MiraeAsset TIGER Financials 6550 6545 6515 6555 155.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
Samsung KODEX Game Industry 8675 8685 8675 8700 20.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 8910 - 8910 8910 150.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 11330 11355 11300 11355 70.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8400 8425 8375 8480 115.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 8885 8905 8885 8910 55.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10380 10340 10335 10380 55.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۳۳
Samsung KODEX Treasury Bond 57040 57030 57025 57045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 12160 12195 12120 12195 365.00 3.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۹:۰۲
KB KBStar Game Industry 8340 8350 8340 8370 35.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset TIGER Samsung Group 8670 8680 8660 8680 200.00 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
KB KBSTAR Short-term KTB Active 101780 101770 101770 101785 15.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 45540 45575 45530 45580 15.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 11835 11800 11785 11870 135.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50700 50695 50695 50700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 8320 8350 8310 8350 75.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
KB KSTAR Exporter Equity 8560 8555 8525 8560 100.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۳۲
NH QV US IT Top5 ETN H 41 14900 14785 14785 14900 165.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۳۲
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 10030 - 10030 10030 200.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۳۲
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9315 9300 9300 9315 230.00 2.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۳۲
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 10795 10785 10785 10805 175.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 8125 8130 8125 8130 215.00 2.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Samsung KODEX KRW Cash 101410 101415 101410 101415 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۳۲
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 7595 7685 7595 7685 95.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۳۲
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 6630 6615 6610 6645 40.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۳۲
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 16415 - 16415 16415 50.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 10495 10500 10495 10595 120.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۳۲
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12135 - 12135 12135 175.00 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 91905 91850 91850 91905 25.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 102675 102700 102675 102700 105.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 10380 - 10380 10380 55.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۳۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 46680 - 46680 46680 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۳۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48135 - 48135 48135 10.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۳۲
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 45640 - 45640 45640 35.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۳۲
NH QV 2X S&P500 44 13600 - 13600 13600 250.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49760 - 49760 49760 10.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۳۲
KIM KINDEX Treasury Bond 107105 - 107105 107105 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۰۲
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99280 - 99280 99280 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۰۲
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 101440 - 101440 101440 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۰۲
Mirae Asset Tiger Holdings Company 9520 9515 9515 9520 30.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9925 - 9925 9925 30.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۵:۳۲
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 101305 - 101305 101305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۵:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9565 - 9565 9565 25.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۵:۳۲
Samsung KODEX MSCI Korea 12830 - 12830 12830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۴:۳۲
Hyundai able KQ Bluechip30 7 10670 - 10670 10670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۹:۳۳
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 110895 - 110895 110895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۹:۳۳
MiraeAsset Tiger Beta Plus 11580 - 11580 11580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۴:۳۳
Heungkuk SP Korea Low Volatility 9310 - 9310 9310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۴:۳۳
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 11070 - 11070 11070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۴:۳۳
MiraeAsset TIGER Covered C200 11815 - 11815 11815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۶:۳۳
Samsung KODEX FnKorea50 7885 - 7885 7885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX MSCI World 14330 - 14330 14330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8140 - 8140 8140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۴:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 9560 - 9560 9560 490.00 5.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 9855 - 9855 9855 70.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
MiraeAsset TIGER KRX 100 43935 - 43935 43935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 9880 - 9880 9880 70.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۵:۳۲
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 9905 - 9905 9905 105.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۵:۳۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 - 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Samsung KODEX Japan 12825 - 12825 12825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H 20540 - 20540 20540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China 16580 - 16580 16580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Japan Leverage (H) 12870 - 12870 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX SP500 Futures 13450 - 13450 13450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FTSE China A50 16440 - 16440 16440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13425 - 13425 13425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 8035 - 8035 8035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 4845 - 4845 4845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6615 - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12655 - 12655 12655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12630 - 12630 12630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 - 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3650 - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10085 - 10085 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5015 - 5015 5015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6380 - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10265 - 10265 10265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 15565 - 15565 15565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12880 - 12880 12880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7455 - 7455 7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11235 - 11235 11235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6165 - 6165 6165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5280 - 5280 5280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 77930 - 77930 77930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10200 - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Latin 4070 - 4070 4070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China A300 8165 - 8165 8165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 38025 - 38025 38025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 14495 - 14495 14495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3735 - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 11975 - 11975 11975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H Leverage 7105 - 7105 7105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 33085 - 33085 33085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3055 - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 - 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15665 - 15665 15665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 9620 - 9620 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6870 - 6870 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4835 - 4835 4835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13335 - 13335 13335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3325 - 3325 3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105805 - 105805 105805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 11670 - 11670 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10310 - 10310 10310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10695 - 10695 10695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 6605 - 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 13650 - 13650 13650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 6680 - 6680 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 25800 - 25800 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 12940 - 12940 12940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 12175 - 12175 12175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15785 - 15785 15785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11095 - 11095 11095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13900 - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10385 - 10385 10385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12440 - 12440 12440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10330 - 10330 10330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 12620 - 12620 12620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 11125 - 11125 11125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10495 - 10495 10495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9515 - 9515 9515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11555 - 11555 11555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12005 - 12005 12005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 8910 - 8910 8910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 10490 - 10490 10490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FANG Plus 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10270 - 10270 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Singapore REITs 11240 - 11240 11240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China CSI300 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13485 - 13485 13485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Grains Futures H 8280 - 8280 8280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 18340 - 18340 18340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11135 - 11135 11135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9510 - 9510 9510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10365 - 10365 10365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰