شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0684
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:45:10
0 (4.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,583
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:03:49
290 (4.94%)
تغییر ۳ ماهه
389 (6.51%)
تغییر ۶ ماهه
464 (9.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premia Asia Innovative Technology HKD 74.25 74.2 74.2 74.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Premia Asia Innovative Technology USD 9.47 9.46 9.46 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1019.3 - 1019.3 1019.3 0.05 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۳۳
Satrix 40 5033 - 5027 5067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS ABCPA 12648 - 12648 12648 328.00 2.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Africa Platinum 12825 - 12727 12881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NewGold Platinum 12715 - 12715 12799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CoreShares S&P 500 4421 - 4420 4468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NewGold Debentures 20424 - 20424 20667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
STANLIB SA Property 4699 - 4699 4766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Satrix MSCI EM Feeder 4079 - 4077 4118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
STANLIB Government Bond Feeder 8323 - 8247 8374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 6532 - 6532 6567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1298 - 1295 1305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2581 - 2581 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Africa Gold 21353 - 21353 21531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4724 - 4713 4738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds GOVI 6705 - 6691 6747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Satrix Property 1524 - 1511 1529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Ashburton MidCap 731 - 731 746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Satrix Swix Top 40 1072 - 1072 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Satrix S&P 500 Feeder 4354 - 4354 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
db X-trackers MSCI USA 4141 - 4141 4179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds TRACI 3 Month 2602 - 2592 2603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ABSA Capital NewWave USD 1470 - 1470 1474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
db x trackers MSCI World 3274 - 3264 3288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds Equity Momentum 3594 - 3594 3627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
CoreShares Property Top Ten 1537 - 1524 1539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
db x trackers Euro STOXX 50 5865 - 5865 5921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3925 - 3925 3960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4711 - 4711 4743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2577 - 2566 2579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4556 - 4523 4571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Satrix Quality South Africa Portfolio 845 - 840 849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
CoreShares Preference Share 934 - 934 940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5076 - 5076 5092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
CoreShares S&P Global Property 4105 - 4046 4134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Standard Bank Palladium 73198 - 73198 73910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Satrix RAFI 40 1461 - 1446 1462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
AMI BIG50 EX-SA 1270 - 1256 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Africa Palladium 25330 - 25108 25423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Ashburton Top 40 5046 - 5046 5115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
DB MSCI China TR 7570 - 7570 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
NewFunds Value Equity 918 - 918 928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Satrix ILBI Portfolio 593 - 588 593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Sygnia ITRIX FTSE 100 13700 - 13700 13774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
db x trackers MSCI Japan 1345 - 1343 1357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Satrix Momentum Portfolio 1068 1080 1068 1082 9.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Standard Bank WTI Crude Oil 1160 - 1148 1160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Satrix Indi 6855 - 6854 6924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Satrix Divi Plus 248 - 244 248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Ashburton Global 1200 4726 - 4726 4799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1078 - 1078 1081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Satrix Fini 1659 - 1659 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Satrix Resi 4571 - 4544 4628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
NewFunds SWIX 40 1720 - 1720 1721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Standard Bank Silver 17000 - 17000 17153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
NewFunds MAPPS Growth 2173 - 2173 2187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
ABSA Capital NewWave Silver 252 - 252 254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
ABSA Capital NewWave Platinum 12970 - 12970 12985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Dollar Custodial Certificates 149270 - 149270 149370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
STANLIB MSCI World Index Feeder 4361 - 4360 4361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3127 - 3122 3132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Ashburton Government Inflation Link 2045 - 2029 2045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
NewFunds Volatility Managed High Growth 1050 1059 1050 1059 14.00 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
NewFunds ILBI 6840 - 6840 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
NewFunds Volatility Managed Defensive 964 955 955 964 6.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
AfricaRhodium 79500 - 77000 79599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
NewGold Palladium 25378 - 25378 25463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Standard Bank Wheat 698 - 698 698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Standard Bank Copper 1433 - 1433 1433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds MAPPS Protect 3818 - 3818 3818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
ABSA Capital NewWave EUR 1634 - 1634 1639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
ABSA Capital NewWave GBP 1900 - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
CoreShares Property SAPY 4822 - 4800 4836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
CoreShares S&P SA Top 50 2254 - 2236 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
DB MSCI Emerging Markets TR 6750 - 6750 6750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds Low Volatility Equity 1087 - 1087 1087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Standard Bank Africa Commodity 1374 - 1374 1374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 994 - 994 994 10.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds Shariah Top 40 318 - 317 318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 79.3 - 79.2 79.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 11133 - 11133 11133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds New SA 4851 - 4827 4860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 11041 - 11041 11083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Satrix MSCI World Feeder 4380 - 4380 4380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11825 - 11825 11825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۳۲
ADBEE 5780 - 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰