شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0156
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:15:25
0 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
165 (7.82%)
تغییر ۳ ماهه
313 (15.96%)
تغییر ۶ ماهه
357 (18.62%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:10
133 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
134 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
418 (9.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 170.72 - 170.02 171.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 3401 - 3381 3401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI China UCITS USD 2486 - 2470 2490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2392 - 2376 2392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2050 - 2038 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1953 - 1945 1958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx Physically Held Gold USD 663 - 661.8 665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2705.5 - 2705.5 2722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5101 - 5067 5110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 777 - 775.9 778.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1562.8 - 1562.6 1562.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1923 - 1913 1930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 11.44 - 11.4 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
SBERBANK – S&P 500 INAV 1020.03 - 1017.84 1021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
SBERBANK – S&P 500 INAV 15.86 - 15.83 15.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
VTBB Corp Bonds Smart beta 1092.9 - 1091.8 1093.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1762 - 1762 1798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Sberbank MOEX Russia Total Return 1241 - 1241 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Sberbank MOEX Russia Total Return 1237.8 - 1236.4 1245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1055.7 - 1054.4 1057.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1792 - 1792 1814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1136 - 1125.2 1136.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1058.4 - 1053.4 1065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1091.38 - 1090.61 1091.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1650 - 1649 1652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank S&P 500 1022.6 - 1017 1025.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.23 - 10.21 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1131.4 - 1129 1131.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.19 - 10.17 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
FinEx Cash Equivalents UCITS 651.8 - 650.8 652.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.4 16.3 16.3 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱