شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

837
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:56
24 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
11 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
64 (8.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.67 43.83 41.67 43.83 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 713.8 - 707.2 715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx Physically Held Gold USD 653.4 - 653.4 656.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Tips UCITS 195.65 - 195.52 196.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Bric 50 UCITS 27.26 - 27.15 27.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Source NASDAQ Biotech 30.31 30.7 29.86 30.7 0.67 2.26% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR MSCI World UCITS 19.3 19.25 19.25 19.3 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI USA UCITS 259.43 - 259.31 259.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Japan Equity UCITS 9.63 9.62 9.62 9.63 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Global Equity UCITS 9.96 9.95 9.95 9.96 0.07 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi ETF S&P 500 UCITS 49.15 - 49.11 49.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS-E Fund MSCI China A GO 12.87 - 12.82 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think European Equity UCITS 56.57 - 56.49 56.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE North America 66.5 - 66.47 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
First Trust FactorFX Class C 18.93 - 18.92 18.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 137.74 - 137.58 137.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Total Market Defensief 59.34 - 59.18 59.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Total Market Offensief 66.62 - 66.36 66.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 33.085 - 32.845 33.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Europe ex UK Equity UCITS 11.2 11.19 11.19 11.2 0.06 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx Physically Held Gold USD 9.23 - 9.23 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 88.23 - 88.1 88.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Morningstar North America 33.825 - 33.78 33.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Global Momentum Factor 30.298 - 30.298 30.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR MSCI World Financials UCITS 37.59 37.64 37.55 37.64 0.06 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Global Liquidity Factor 31.597 - 31.597 31.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 122.78 - 120.9 122.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 90.7 - 90.69 90.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 118.74 - 118.74 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 48.33 - 48.2 48.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.65 - 5.65 5.65 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 10.09 10.08 10.08 10.09 0.05 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 58.19 - 58.19 58.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 5.44 - 5.44 5.44 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 36.04 - 36.04 36.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 274.08 - 272.93 274.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.15 5.16 5.15 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.135 - 20.048 20.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 21.85 - 21.8 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 61.32 61.24 61.1 61.32 0.49 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 15.77 - 15.77 15.77 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 58.19 - 58.16 58.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares AEX 57.44 - 57.18 57.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 36.54 - 36.39 36.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.77 - 35.605 35.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think AEX 57.6 - 57.38 57.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think AMX 85.34 - 85.29 85.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi 2GOLD iNAV 59.33 59.44 59.33 59.5 0.26 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS Physical Gold 126.84 - 126.84 127.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Global Equity 43.579 - 43.35 43.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS Physical Silver 14.79 - 14.75 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard USD Corp Bd 49.387 - 49.348 49.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI EMU UCITS 120.25 - 120.12 120.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Dev World 58.21 - 58.1 58.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Japan USD 27.4 - 27.335 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Nasdaq 100 UCITS 398.75 - 398.75 401.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Global Real Estate 43.52 - 43.402 43.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Canada UCITS 119.21 - 119.01 119.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Taiwan UCITS 42.85 - 42.63 42.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Turkey UCITS 13.82 - 13.62 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core S&P 500 UCITS 267.66 - 267.1 268.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 26.92 - 26.86 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 18715.12 - 18697.5 18715.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR MSCI World Technology 54.57 - 54.57 54.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Total Market Neutral 63.71 - 63.63 64.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO Dividend UCITS 21.89 - 21.75 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think iBoxx Government Bond 14.598 - 14.57 14.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard EUR Corporate Bond 54.01 - 54.01 54.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 59.26 - 59.19 59.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Global Value Factor 29.482 - 29.417 29.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares China Large Cap UCITS 104.73 - 104.56 105.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI World UCITS 53.11 - 52.95 53.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 53.4 - 53.16 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.07 - 13.02 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 42.33 - 42.25 42.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Sustainable World UCITS 87.9 - 87.56 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 30.235 - 30.09 30.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 35.32 - 35.3 35.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.03 - 29.08 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
KraneShares CSI China Internet 26.9 27.2 26.9 27.26 0.37 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Developed Europe 30.95 - 30.828 30.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Global Min Volatility 32.59 - 32.59 32.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 51.281 - 51.166 51.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.97 - 32.83 32.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares US Property Yield UCITS 28.89 - 28.89 29.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think Morningstar High Dividend 28.62 - 28.52 28.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 116.14 - 115.84 116.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 97.01 - 96.53 97.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI North America UCITS 50.5 - 50.4 50.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 66.32 - 66.12 66.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Asia Property Yield UCITS 27.11 - 27.01 27.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 38.51 - 38.4 38.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 127.94 - 127.69 128.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR MSCI World Health Care UCITS 35.45 35.26 35.2 35.45 0.23 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible 99.88 - 99.61 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Eurozone Government Bond 27.075 - 27.052 27.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.15 - 100.12 100.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 21.76 - 21.73 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.175 - 22.12 22.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 24.18 - 24.18 24.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 32.125 - 32.07 32.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.02 - 23.96 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Global Infrastructure UCITS 27.29 - 27.14 27.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Listed Private Equity UCITS 20.22 - 20.16 20.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 53.81 - 53.67 53.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 185.25 - 185.2 185.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 10-15yr 195.63 - 195.63 195.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 49.8 - 49.528 49.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares European Property Yield UCITS 44.09 - 43.94 44.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 78.46 - 78.25 78.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 134.26 - 134.12 134.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 118.95 - 118.95 119.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core Euro Government Bond UCITS 132.23 - 132 132.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 47.01 - 46.94 47.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.82 - 29.69 29.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 135.86 - 135.74 135.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.43 - 98.42 98.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.56 - 144.49 144.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 174.55 - 174.39 174.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 163.76 - 163.58 163.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.24 - 22.88 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 228.04 - 227.49 228.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.304 - 12.249 12.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 92.07 - 92.02 92.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.92 - 139.72 139.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.101 - 24.98 25.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.37 - 138.27 138.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 39.33 - 39.25 39.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 39.64 39.55 39.49 39.71 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 50.96 - 50.7 51.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 46.64 - 46.58 46.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 83.8 - 83.77 83.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 38.29 - 38.27 38.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.58 - 96.48 96.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 220.7 - 220.63 220.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.99 - 15.76 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS Leveraged Gold ETC 42.862 - 42.862 43.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Physical Palladium 149.47 - 147.98 149.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.29 - 8.24 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Think iBoxx Corporate Bond 18.787 - 18.739 18.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.64 - 24.54 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.8 - 25.72 25.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.805 - 24.805 24.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
ETFS Physical Platinum 75 - 74.9 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
iShares MSCI Korea UCITS Dist 36.3 - 36.19 36.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
ETFS Leveraged Silver ETC 5.3 - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
L&G US Equity UCITS 9.91 - 9.91 9.91 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
ETFs 3X Short USD Long EUR 11.843 - 11.843 11.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Physical PM Basket 105.88 - 105.88 106.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Short Gold 19.054 - 19.054 19.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR DJIA 243.95 - 243.95 243.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
ETFS 3x Long USD Short EUR 86.66 - 86.66 86.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Short JPY Long EUR 39.079 - 39.079 39.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long EUR 26.321 - 26.321 26.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲