شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:47:17
1 (98.98%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,832
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
200 (5.51%)
تغییر ۳ ماهه
444 (13.11%)
تغییر ۶ ماهه
693 (22.08%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:32:49
7 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.57%)
تغییر ۶ ماهه
5 (3.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Natural Gas 0.0249 - 0.0249 0.0249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR S&P 500 297.97 - 297.97 298.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
Simplex TOPIX Bear -2x 2267 - 2238 2273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 21460 - 21400 21610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2375 - 2359 2381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
SMAM REIT 2262 - 2262 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
DIAM TOPIX 1645 - 1644 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
MAXIS TOPIX 1678 - 1678 1691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
TSE Mothers 639 - 639 646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
JASDAQ-Top20 4075 - 4050 4075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
DIAM Nikkei 225 22650 - 22650 22800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
iShares S&P 500 2319 - 2318 2326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
MAXIS Nikkei 225 23260 - 23240 23350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
BRJ iShares TOPIX 1657 - 1654 1667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nikko TOPIX Listed 1661 - 1659 1673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
CSOP FTSE China A50 621 - 621 621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS NASDAQ 100 8680 - 8680 8730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nochu NZAM Nikkei 225 22720 - 22720 22850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex TOPIX Bull 2x 16770 - 16760 17020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
UBS MSCI Europe UCITS 7740 - 7740 7790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
BRJ iShares Japan REIT 2297 - 2294 2306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX Listed 1698 - 1698 1712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
iShares JPX-Nikkei 400 14810 - 14810 14870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex TOPIX Bear -1x 3060 - 3035 3060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Mukam Maxis J-REIT Core 1319 - 1317 1326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Listed Index Fund J-REIT 2253 - 2252 2264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nomura Gold Price Linked 4120 - 4105 4120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nomura Nikkei 225 Listed 23170 - 23140 23250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex TSE Mothers Core 2672 - 2667 2692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
iShares Core MSCI Kokusai 2176 - 2168 2180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nomura TOPIX Core30 Listed 739 - 738 742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 23120 - 23110 23210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3395 - 3395 3435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 6325 - 6305 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 11660 - 11650 11760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2441 - 2427 2441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 11960 - 11920 12010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1489 - 1484 1491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex China Bull 2x H-share 11280 - 11280 11480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1830 - 1828 1844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Mitsubishi Japan Physical Gold 4985 - 4985 4995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 10000 - 10000 9980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1336 - 1335 1345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Mitsubishi Japan Physical Silver 5630 - 5590 5630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 657 - 656 665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 4465 - 4390 4465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 960 - 960 965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2541 - 2529 2541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 13860 - 13860 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 1895 - 1891 1903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 10230 - 10230 10360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 4405 - 4345 4405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 13040 - 12990 13230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 988 - 982 991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 7450 - 7340 7450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 13370 - 13310 13400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 28360 - 28360 28470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 9090 - 9090 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 19130 - 19090 19270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 9860 - 9640 9870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 7570 - 7530 7570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3300 - 3260 3310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1309 - 1309 1317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1115 - 1115 1129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 22010 - 21980 22090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 14130 - 14130 14190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 19340 - 19340 19460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Listed Index Fund International Emerging Countries 1373 - 1373 1385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1016 - 1016 1019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 957 - 957 962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1028 - 1026 1029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 22770 - 22770 22890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۲
Simplex WTI 2327 - 2327 2338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
MAXIS J-REIT 2273 - 2271 2281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nomura SSE50 30950 - 30950 31550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS REIT 2390 - 2389 2399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NZAM ETF J-REIT 2258 - 2257 2269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR Gold Shares 15250 - 15250 15280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
iShares Nikkei 225 23240 - 23220 23330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nomura TOPIX Listed 1680 - 1677 1689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nikko Australia REIT 1626 - 1624 1627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nomura TSE Bank Listed 147 - 146 148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
iShares Core MSCI EM IMI 1841 - 1839 1852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 28300 - 28300 28590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 3985 - 3970 3985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1321 - 1319 1321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 6440 - 6400 6450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 8780 - 8780 8860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
BRJ iShares Automation & Robot 2255 - 2251 2266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Simplex China Bear -1x H-share 7750 - 7690 7770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 20290 - 20250 20430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2087 - 2087 2098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 3865 - 3835 3870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Mitsubishi Japan Physical Palladium 57500 - 56700 58000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 3830 - 3830 3880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1763 - 1751 1793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3525 - 3525 3540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 986 - 985 991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 12530 - 12530 12600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 152 - 150 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 2578 - 2559 2585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 32650 - 32600 32900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2506 - 2501 2506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Listed Index Fund International Developed Countrie 2473 - 2473 2483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 2384 - 2366 2384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9010 - 8990 9010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 4590 - 4575 4590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
AM-One ESG 12470 - 12470 12540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
DIAM JPX Nikkei 400 14690 - 14680 14780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
MAXIS TOPIX Core 30 688 - 688 690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4290 - 4290 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 204 - 204 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 586 - 586 586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 19720 - 19720 19720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 15540 - 15510 15670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1431 - 1431 1440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 21130 - 21130 21190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 930 - 929 935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1049 - 1049 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2382 - 2381 2383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9170 - 9150 9170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 47100 - 47100 47150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
ETFS Gasoline 2540 - 2540 2540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
MAXIS JPX-Nikkei 400 14920 - 14910 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Nikko Nikkei 225 Listed 23220 - 23210 23320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1814 - 1814 1822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Listed Index Fund China A Share CSI300 5600 - 5590 5730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 50100 - 50100 50300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
ChinaAMC CSI 300 613 - 613 620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2550 - 2545 2557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1527 - 1527 1527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 11710 - 11710 11800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
MAXIS S&P Mitsubishi Group 131 - 131 131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 155 - 154 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 974 - 973 975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۲
SPDR S&P 500 32400 - 32400 32500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
iShares US REIT 2261 - 2260 2269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 8350 - 8350 8420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 725 - 725 725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 354 - 354 356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 33150 - 33150 33350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 19510 - 19510 19580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 14800 - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Daiwa ETF TSE Bank Listed 133 - 133 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 24300 - 24300 24350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2095 - 2095 2103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 19960 - 19960 20110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
SMAM NIKKEI225 22730 - 22700 22730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 137 - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1418 - 1418 1419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 32700 - 32700 32700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Russell/Nomura Small Cap Core 19420 - 19420 19420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 10990 - 10960 10990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12580 - 12580 12590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۲
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 1019 - 1018 1019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 360 - 360 368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Mizuho Gold 4290 - 4290 4290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Simplex NY Dow Jones 26230 - 26230 26230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Daiwa FTSE Blossom Japan 1247 - 1247 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26080 - 26020 26080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۳۲
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3105 - 3105 3190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۳۲
UBS MSCI USA UCITS 31400 - 31400 31400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Nomura Nikkei 300 Listed 320 - 319 320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۰۲
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 4690 - 4625 4690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۰۲
ETFS WTI Crude Oil 850 - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Nomura TSE Electric Listed 2359 - 2359 2359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1276 - 1276 1276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 30250 - 30250 30250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 21880 - 21880 21880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 22510 - 22510 22510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7100 - 7100 7100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 21660 - 21660 21660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2044 - 2044 2044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 7220 - 7220 7220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 12260 - 12260 12260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 7090 - 7090 7090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 23630 - 23630 23630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 6550 - 6550 6550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 18400 - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
ETFS Wheat 67 - 65 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
UBS MSCI EMU UCITS 14910 - 14910 14910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NEXT NOTES HSI Leveraged 11030 - 11010 11300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 11590 - 11590 11590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2557 - 2507 2557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 9950 - 10080 9980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES HSI Short 6290 - 6190 6350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۲
ETFS Physical Platinum 8990 - 8990 9450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۲
ABF Pan Asia Bond 12710 - 12610 12710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۳۲
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 17400 - 17400 17400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۳۲
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 9610 - 9610 9610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۳۲
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 11490 - 11490 11490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۳۲
UBS MSCI World UCITS 25010 - 24910 25520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 20510 - 20510 20510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۰۲
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 13480 - 13450 13480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۸:۰۲
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 10700 - 10700 10700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۳۲
ETFS Copper 2785 - 2785 2785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2006 - 2006 2006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
ETFS Natural Gas 3 - 2 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
ETFS Corn 83 - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۴:۳۲
ETFS Physical Silver 1604 - 1575 1604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10000 - 10000 9970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
ETFS Grains 334 - 327 334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
ETFS Agriculture 409 - 404 409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
Nochu NZAM TOPIX 1664 - 1664 1664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 9390 - 9390 9390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 12210 - 12210 12210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 6980 - 6980 6980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۳۳
ETFS Nickel 1695 - 1695 1695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 20280 - 20180 20280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 31550 - 31550 31550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 20960 - 20960 20960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4850 - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 36750 - 36750 36750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 29690 - 29690 29690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 7080 - 7080 7080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۴:۳۳
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1442 - 1442 1442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۴:۳۳
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1418 - 1418 1439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۸:۰۳
ETFS All Commodities 817 - 817 817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۴:۳۳
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 14130 - 14070 14140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 22770 - 22770 22770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۵:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 34100 - 34100 34100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۳۲
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 16170 - 16170 16170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18290 - 18290 18290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۹:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12760 - 12760 12910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1418 - 1418 1418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳