شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1489
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:53:03
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
12 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
37 (18.50%)
تغییر ۶ ماهه
55 (30.22%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:03:49
26 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
33 (2.29%)
تغییر ۶ ماهه
202 (16.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 127.65 - 126.8 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Danske Invest Europa Indeks 100.35 - 100.15 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Danske Invest Danmark Indeks 155.25 - 153.65 155.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Sparinvest DJSI World 155.75 - 155.2 155.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Sparinvest USA Small Cap 143.35 - 142.3 143.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Sparinvest Europa Small Cap 172.95 - 171.95 172.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 747.3 - 744.6 749.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Danske Invest Global StockPicking 73.54 - 73.18 73.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.64 - 90.64 90.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Sparinvest Japan Growth 100.95 - 100.2 100.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Sparinvest Europa Growth 143.85 - 143 143.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo 208.1 - 208.1 209.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Danske Invest Global 103.55 - 103.15 103.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Handelsinvest Verden 261.3 - 261.3 261.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Jyske Invest USA Aktier 97.16 - 97.14 97.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Sparinvest Global Value 285.2 - 285.2 287.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Sparinvest Long Danish Bonds 208 - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
BankInvest Virksomhedsobligatione 81 - 80.6 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
BankInvest Lange Danske Obligationer 100.7 - 100.5 100.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Bull DAX N 27.83 - 27.83 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
SKAGEN Global A 1550.6 - 1541.2 1550.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
SKAGEN Kon-Tiki A 634.4 - 632.4 634.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Danske Invest Danmark 161.05 - 160.4 161.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Sparinvest Japan Value 116 - 115.9 116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 193.8 - 192.1 193.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 101.95 - 100.9 101.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
BankInvest Hojrentelande 58.4 - 58.16 58.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
BankInvest Globale Indeksobligationer 112.4 - 112.35 112.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Danske Invest Fjernosten 145.55 - 145.55 146.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jyske Invest Europaeiske Aktier 106.85 - 106.8 106.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 17.23 17.28 17.23 17.28 1.34 8.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Europa 118.65 - 118.3 118.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۴
SKAGEN Vekst A 1881.2 - 1881.2 1881.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Bull DAX 15 N 4.62 - 4.61 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Bull EURO STOXX 15 N 43.9 - 43.4 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Bull DAX 2 N 27.42 - 27.42 27.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Sparinvest USA Value 92.58 - 92.58 92.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Gudme Raaschou Selection 97.78 - 97.78 97.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Sparinvest Japan Small Cap 144.25 - 144.25 144.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Xact Kapitalforvaltning 109.4 - 109.08 109.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 112.65 - 112.6 112.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Bull EURO STOXX 10 N 325.25 - 316.05 325.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Bear DAX X6 SE 0.79 - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Bear DAX 2 N 10.86 - 10.86 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
Bear DAX 15 N I 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Bull EURO STOXX 2 N 31.92 - 31.92 31.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Sparinvest SICAV Securus 157.25 - 157.25 157.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bear EURO STOXX 15 N 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Bull EURO STOXX N 28.67 - 28.67 28.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۳۲
Bear DAX N 18.63 - 18.63 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bear DAX 10 N 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Bull DAX 10 N 16.97 - 16.97 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۵:۰۳
Danske Invest Global StockPicking 2 147.45 - 147.45 148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bankinvest Udenlandske Obligationer 110.95 - 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Bear EURO STOXX 10 N 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
SKAGEN Avkastning 106.05 - 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰