شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix Indi 6791 6844 6750 6844 2.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Satrix Resi 4566 - 4566 4566 6.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
AfricaRhodium 80544 - 80544 80544 1366.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds GOVI 6711 6716 6710 6718 19.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds ILBI 6844 - 6844 6844 77.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premia Asia Innovative Technology HKD 74.2 74.25 73.8 74.25 0.75 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Premia Asia Innovative Technology USD 9.4 9.37 9.37 9.45 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1019 - 1019 1019 0.05 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 78.6 - 78.6 78.6 0.35 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
iShares DAX 97.45 97.4 97.3 97.55 0.60 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Source S&P 500 UCITS 544.78 544.55 544.03 544.94 0.76 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.538 1.54 1.538 121.116 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 38.69 - 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0244 - 0.0244 0.0246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Tin 29.73 - 29.73 29.73 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC MSCI World UCITS 1723.76 1723 1723 1732.5 5.36 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Energy 3.14 3.136 3.136 3.14 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Gasoline 23.01 23.07 23.01 23.07 0.11 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
HSBC EURO STOXX 50 37.48 37.42 37.42 37.48 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Daily Short Silver 14.42 14.35 14.35 14.42 0.17 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.27 44.1 41.255 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 712.25 712 710.4 712.74 0.65 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Newfleet Multi-Sector Income 48.53 48.52 48.52 48.53 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Cambria Global Asset Allocation 26.92 26.91 26.91 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
iShares iBonds Dec 2019 Corporate 24.85 - 24.85 24.85 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap 39.57 - 39.56 39.57 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Guggenheim Invest BulletShares 2019 High Yield Cor 23.96 - 23.96 23.96 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Russell 2000 151.39 151.37 151.37 151.43 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
Financial Select Sector SPDR 28.09 28.06 28.06 28.09 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۲
iShares MSCI EAFE 66.04 - 66.04 66.04 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
iShares China Large-Cap 41.54 - 41.53 41.54 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI Brazil Capped 41.8 - 41.8 41.81 0.08 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares TecDAX UCITS 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.89 - 60.89 60.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Deka DAX UCITS 107.2 - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 91.3 - 91.3 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 91.9 91.86 91.3 91.9 0.14 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.025 17.931 17.851 18.025 0.37 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Core DAX UCITS 108.5 108.54 108.08 108.54 0.24 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 36.17 36.15 36.05 36.18 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 84.9 - 84.9 84.9 0.71 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 18.42 18.33 18.22 18.42 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.45 3.46 3.45 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.35 9.32 9.32 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 35.96 - 35.96 35.96 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 24.14 - 24.13 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Asia 50 89.98 89.75 89.32 89.98 0.94 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
SPDR S&P/ASX 50 62.11 62.15 61.8 62.15 0.71 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
iSharesGlobal 100 73.95 73.93 73.72 74.03 0.71 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
ETFS Physical Gold 207.1 207.08 206.27 207.42 0.48 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
iShares MSCI Japan 85.31 85.28 85.28 85.61 0.92 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Lyxor WIG 20 UCITS 266.65 266.6 266.6 267.4 0.85 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 37.1 37.17 36.97 37.17 0.24 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 119.12 119.22 118.88 119.22 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS DAX 513 - 508.2 513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danareksa Investment Management 490 - 490 490 6.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Premier LQ 45 1008 1005 1005 1008 16.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Premier IDX30 Open 535 - 535 535 4.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Premier Indonesia SMinfra18 351 - 351 351 16.00 4.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Premier Indonesia Financial 633 - 633 633 3.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Corn 0.697 0.696 0.696 0.698 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Lead 17.63 - 17.63 17.63 0.11 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Cocoa 2.34 2.327 2.327 2.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Boost WTI Oil 15.846 15.776 15.776 15.846 0.15 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Livestock 2.56 - 2.56 2.56 0.03 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 12.23 - 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1615 - 1615 1615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 35.48 - 35.4 35.48 0.10 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
It Now IDIV 59.93 - 59.78 59.93 0.16 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
It Now IMAT 29.95 - 29.95 30.22 0.20 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
CAIXA Ibovespa 102.6 - 102.6 102.6 0.32 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Ishares Ibovespa 100.58 - 100.58 100.63 0.16 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 55.74 55.81 55.74 55.81 0.08 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.974 - 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage DAX TR UCITS 112.96 - 112.96 112.96 0.18 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage S&P 500 UCITS 303.65 - 303.65 303.65 0.55 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage PSI 20 Leverage 5.471 - 5.471 5.471 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 75.34 - 75.34 75.34 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 20.47 - 20.47 20.47 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Marijuana Life Sciences 9.12 - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Chile Capped 44.48 - 44.48 44.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.65 10.63 10.61 10.65 0.06 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BCAP Mid Small CG 7.99 7.94 7.93 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 43.27 43.32 43.27 43.39 0.27 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 44.85 44.84 44.84 44.9 0.16 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 44.76 44.75 44.66 44.76 0.35 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 46.7 46.58 46.58 46.72 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 44.97 44.94 44.84 44.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABD US Treasury Dolar B Type 567.9 568 567.6 568.6 0.20 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Dow Jones Istanbul 20 Type A 33.65 33.52 33.5 33.65 0.49 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 21.5 21.59 21.5 21.65 0.20 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Istanbul Gold 25.23 25.29 25.23 25.29 0.08 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Kuveyt Turk Participation Bank Inc Type B Gold 246 - 246 250.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GF CSI 500 1.443 1.442 1.442 1.454 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
SWS MU SSE 50 3.077 3.074 3.074 3.116 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
DaCheng CSI 100 1.766 1.762 1.762 1.783 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Harvest CSI 500 5.3 5.298 5.298 5.351 0.03 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Guangfa CSI Media 0.757 0.755 0.755 0.76 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 128.05 128.3 128.05 128.3 0.40 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bull DAX 15 N 4.07 4.1 3.9 4.1 0.03 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bull EURO STOXX 15 N 44.3 42.1 42.1 44.3 0.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sparinvest DJSI World 156.95 156.75 156.75 156.95 0.45 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sparinvest Japan Value 116.3 - 116.3 116.3 0.15 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2406 2407 2405 2411 7.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2075.5 2079 2071.5 2081 0.50 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1970 1975 1970 1978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5144 5143 5138 5161 12.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1650 1648 1647 1650 4.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 658 658.2 658 664 0.80 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
iShares AEX 57.82 57.9 57.73 57.92 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 36.52 36.51 36.39 36.55 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Think AMX 84.32 84.83 84.32 84.83 0.30 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Short Gold 19.396 19.4 19.326 19.4 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 12.632 - 12.632 12.632 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DIAM TOPIX 1654 1655 1654 1655 10.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS Copper 2780 2785 2780 2785 19.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Simplex WTI 2295 2291 2290 2298 2.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
TSE Mothers 641 642 641 650 6.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
JASDAQ-Top20 4035 4000 4000 4040 60.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR Straits Times 3.18 3.177 3.165 3.185 0.03 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
SPDR Gold Shares 139.99 140 139.45 140.18 1.19 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.894 0.892 0.892 0.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.27 1.271 1.265 1.272 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
ABF Singapore Bond 1.189 1.19 1.189 1.197 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker One XBT 375.63 377.7 375.63 378.83 6.87 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 345 347.75 345 349.58 11.29 3.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 125.08 125.1 125.02 125.26 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
XACT Bear 48.69 48.76 48.66 48.91 0.16 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
XACT OMXSB 467.9 - 467.9 467.9 0.25 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FALCOM Financial Services 29.8 - 29.8 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
HSBC Amanah Saudi 20 31.05 - 31.05 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Falcom Petrochemical 28 - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Copper 21.61 21.57 21.57 21.66 0.34 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS DAX 119.62 119.58 119.1 119.66 0.28 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS LevDAX 104.16 104.2 103.54 104.4 0.46 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 126.26 126.2 125.8 126.26 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS All Commodities 7.28 7.26 7.26 7.28 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 49.2 49.17 49 49.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LahiTapiola Osake 100 20.14 - 20.14 20.14 0.15 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 26.32 - 26.32 26.32 0.26 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۳
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 26.11 - 26.11 26.11 0.26 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۳۳
Bull DAX X15 NF1 0.52 - 0.47 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Evolve Marijuana 14.94 - 14.94 14.94 0.08 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
BMO Aggregate Bond 15.92 - 15.91 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
iShares S&P/TSX 60 24.79 - 24.79 24.79 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Horizons S&P/TSX 60 36.28 - 36.28 36.3 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
Sprott Physical Gold 15.71 - 15.71 15.71 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX MSCI Korea 13075 13050 13025 13075 115.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Yurie TREX Fundamental 200 28330 28295 28295 28330 190.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Contrarian 22810 - 22810 22810 95.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 52420 52450 52420 52450 65.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 19415 - 19415 19415 140.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14696 - 14696 14721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 - 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus S&P New China Tracker 5.68 5.69 5.68 5.71 0.05 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
MyETF Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 1.18 - 1.16 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۲
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.13 - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۳۳
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.675 - 1.675 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ABF Malaysia Bond 1.216 - 1.216 1.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۷:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1591 - 1591 1591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 76.95 - 76.95 76.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
XACT OBX NOK 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
XACT Derivative Bear 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
XACT Derivative Bull 188.57 - 188.57 188.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Bear DAX X5 ND 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 117.71 118 117.55 118.05 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
SBI Gold 3440.1 3439.8 3436.85 3453.55 12.90 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
UTI Gold 3413 3396 3390.25 3413 1.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Axis Gold 3352.05 3357.4 3352.05 3379 26.95 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
HDFC Gold 3466 3465.95 3456 3473.95 17.65 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 15400 15390 15390 15420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
SSIAM VNX50 ETF 13280 13250 13250 13280 60.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 21.8 - 21.8 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر