شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1172
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:09:07
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
1 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
34 (0.43%)
تغییر ۳ ماهه
179 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
761 (10.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 236.41 909.84B - 236.41 236.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Amazon.com 1757.51 824.79B - 1757.51 1757.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Alphabet A 1244.41 779.55B - 1244.41 1244.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Alphabet Inc C 1245.49 779.55B - 1245.49 1245.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Microsoft 137.41 757.64B - 137.41 137.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Facebook 185.85 562.48B - 185.85 190.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Alibaba 169.13 475.17B - 169.13 169.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Berkshire Hathaway B 208.76 462.12B - 208.76 208.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Berkshire Hathaway 313270 462.12B - 313270 313270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.09 354.78B - 26.09 26.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan 120.56 354.78B - 120.56 120.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 26.04 354.78B - 26.04 26.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.66 354.78B - 25.66 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.96 354.78B - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲
Exxon Mobil 67.61 350.27B - 67.61 67.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
J&J 127.7 325.45B - 127.7 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Visa 175.71 296.66B - 175.71 175.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 57.72 294.12B - 57.72 57.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Royal Dutch Shell B ADR 58.12 294.12B - 58.12 58.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Royal Dutch Shell A 28.75 293.81B - 28.75 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America Corp Pe ADR 24.47 285.83B - 24.47 24.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Bank of America 30.35 285.83B - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Bank of America Corp Pj ADR 22.87 285.83B - 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Bank of America Corp Py ADR 25.59 285.83B - 25.56 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pw ADR 25.01 285.83B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Bank of America Corp Pg ADR 21.4479 285.83B - 21.4479 21.4479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Bank of America Corp Pl Pref 1493.92 285.83B - 1493.92 1493.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Ph ADR 20.23 285.83B - 20.23 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Bank of America Corp Pl ADR 22.84 285.83B - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Wells Fargo&Co 49.97 270.15B - 49.97 49.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Wells Fargo Pref W 25.96 270.15B - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo Pref L 1497 270.15B - 1497 1497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Wells Fargo Pref R 28.68 270.15B - 28.68 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo & Co Pn ADR 25.24 270.15B - 25.24 25.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo & Co Po ADR 25.2 270.15B - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲