شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2929
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:13:09
0 (3.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,229
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:04
607 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
393 (1.98%)
تغییر ۶ ماهه
1,433 (7.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Severstal - ao 879.2 786.54B - 879.2 885.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Ricoh 962 759.07B - 962 962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Konami Corp. 4881.44 749.07B - 4881.44 4881.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Statoil 167.22 710.12B - 167.22 168.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Novo Nordisk B 354.68 575.11B - 351.15 354.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
ABB 183.85 436.85B - 183.85 185.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Magyar Telekom 435.5 416.08B - 435.5 435.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Volvo B 142.97 342.87B - 139.55 143.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۳۳
Investor B 482.2 275.16B - 482.2 484.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
DnB 162 257.51B - 160.6 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Telenor 181.7 249.69B - 180.35 181.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Royal Dutch Shell B 2226.5 247.85B - 2226.5 2251.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Royal Dutch Shell A 25.98 247.85B - 25.96 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nestle 103.28 240.63B - 103.28 103.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Swedbank A 142.7 215.42B - 141.9 142.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Bank 95.87 211.44B - 95.87 98.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 85.52 206.74B - 85.37 86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
ASSA ABLOY B 225.2 199.77B - 222.5 226.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
H&M B 205.72 199.18B - 205.72 206.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Roche Holding Participation 289.65 197.95B - 288.45 290.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Svenska Handelsbanken A 93.05 196.05B - 93.05 94.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Boeing 364.7 195.46B - 364.7 365.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Sandvik AB 165.78 194.93B - 159.2 165.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Svenska Handelsbanken B 90.23 191.67B - 90.23 90.23 0.86 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۳
Roche Holding 287.4 190.32B - 287.4 287.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
SEB A 93.87 184.96B - 93.36 94.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
LM Ericsson B 88.69 180.74B - 88.62 89.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hexagon B 462.15 177.95B - 459.9 462.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Komercni Banka 764 174.28B - 764 764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Procter&Gamble 105.63 168.16B - 105.63 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Telia Company 42.09 165.03B - 41.96 42.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Oersted 625.2 160.61B - 619.63 625.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Moller Maersk B 7994 160.41B - 7962 8028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Comcast 45.62 150.98B - 45.62 45.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Anheuser Busch Inbev 83.57 146.25B - 83.48 83.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Louis Vuitton 374.82 142.35B - 374.35 377.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲