شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0403
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 17:05:27
0 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

880
قیمت روز
5 (0.57%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
9 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
65 (7.98%)
تغییر ۶ ماهه
92 (11.68%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

522
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:54
23 (4.27%)
تغییر ۳ ماهه
13 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
39 (6.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.315 19.57B - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
Ukrnafta 147.5 5.64B - 147.5 147.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Tsentrenergo 9.4 5.61B - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Ukrtelecom 0.14 2.41B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
NASK Oranta 2 1.63B - 1.883 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Kinto 52 1.16B - 50 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Interpipe Ntz Pat 0.7 729.25M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Krukov Vag Zav 11.48 603.25M - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Donbasenergo 23.7 304.01M - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Avtokraz 0.0542 226.65M - 0.0542 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yasin Koks Zav 0.216 69.55M - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bohdan Motors 0.0135 44.05M - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Stirol 1.32 35.81M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stahan Vagon 0.2 13.31M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZNVKIF Intehrum Venture 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dneprenergo 501 - 501 501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰