شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوگاندا
اوگاندا
UGX/USD
0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
Uganda All Share
1,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:33:28
39 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
210 (11.72%)
تغییر ۶ ماهه
192 (10.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 27 1638.04B - 27 27 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 297 1090.74B - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
Centum Invest 1060.8 939.74B - 1060.8 1060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Development Finance Co 650 482.29B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Bank of Baroda Uganda 125 375.00B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
New Vision Printing & Publishing 320 34.43B - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
National Insurance Corp 11.93 25.48B - 11.93 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۳۲
Uganda Clays 11 19.35B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲