شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه
لیر ترکیه / دلار
0.174
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:59:05
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
205
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
11 (5.67%)
تغییر ۳ ماهه
27 (15.17%)
تغییر ۶ ماهه
33 (19.19%)
نوسان سالیانه
BIST 30
123,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:03:57
7,551 (6.53%)
تغییر ۳ ماهه
8,944 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
10,018 (8.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 18.51 36.49B - 18.29 18.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Erdemir 6.6 35.84B - 6.47 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Garanti Bank 9.6 35.53B - 9.53 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Akbank TAS 7.2 30.08B - 7.1 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Aselsan 18.16 27.11B - 17.78 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Tupras Turkiye 124.6 26.87B - 122.5 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Turkcell 12.72 26.47B - 12.5 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Turkiye Is Bankasi C 6.07 25.85B - 6.04 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Turkiye Is Bankasi 131500 25.85B - 131500 131500 18500.00 14.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Turkiye Is Bankasi B 17249.1 25.85B - 17249.1 17250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Turkiye Is Bankasi A 168000.1 25.85B - 168000.1 168000.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳
ENKA 5.59 23.75B - 5.56 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Iskenderun 6.38 22.77B - 6.27 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Ford Otosan 61 21.51B - 60.45 61.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Yapi ve Kredi Bankasi 2.41 20.86B - 2.39 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
BIM Magazalar 47.48 20.19B - 46.82 47.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
THY 11.9 19.54B - 11.74 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Sabanci Holding 8.71 18.16B - 8.64 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Turk Telekom 5.75 17.43B - 5.71 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Denizbank 21.2 16.81B - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Qnb Finansbank 18.2 16.11B - 18.16 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Anadolu Efes Malt 19.9 13.64B - 19.87 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Vakif Bankasi 4.54 12.23B - 4.5 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Tofas 21.92 11.75B - 21.36 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Arcelik AS 18.63 10.45B - 18.26 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Sisecam 4.49 9.52B - 4.48 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Turkiye Halk Bk 5.48 9.25B - 5.42 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Coca Cola Icecek 32.06 8.51B - 31.88 32.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
TAV Havalimanlar 24.5 8.17B - 24.48 24.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Emlak Konut GYO 1.23 7.60B - 1.23 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Enerjisa Enerji 6.15 7.24B - 6.08 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Petkim 3.59 7.22B - 3.55 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Koza Altin 67.45 6.47B - 67.45 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Tekfen Holding 17.6 6.36B - 17.35 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Ulker Biskuvi 18.75 6.24B - 18.73 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
SASA Polyester 6.45 5.66B - 6.38 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Soda Sanayi 5.87 5.46B - 5.84 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Sok Marketler 9.51 5.24B - 9.49 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Yazicilar 14.62 5.17B - 14.34 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Kardemir A 2.21 4.94B - 2.19 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳