شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تانزانیا
تانزانیا
TZS/USD
0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
81,441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
3,652 (4.69%)
تغییر ۳ ماهه
11,445 (16.35%)
تغییر ۶ ماهه
16,799 (25.99%)
نوسان سالیانه
Tanzania All Share
1,926
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:21
17 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
94 (4.63%)
تغییر ۶ ماهه
158 (7.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 100 417.89B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Swala Oil & Gas 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
DCB Commercial Bank 320 - - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۳۳
Dar es Salaam SE 1020 - - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۳۳
Vodacom Tanzania 810 - - 810 810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Tanzania Cement 2000 - - 2000 2000 80.00 4.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Tanga Cement 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
Swissport Tanzania 1580 - - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲