شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1035
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:23:07
0 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
26 (8.25%)
تغییر ۳ ماهه
59 (20.92%)
تغییر ۶ ماهه
84 (32.68%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,584
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:04
44 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
122 (8.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 354 1888.04B - 352 354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
AstraZeneca 851.6 776.12B - 851.4 856.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Statoil 168.15 712.45B - 168.15 168.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
ABB 184.7 439.69B - 183.8 185.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco A 310.3 315.67B - 308.9 310.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Atlas Copco B 274 315.67B - 271.9 274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Volvo A 143.7 302.24B - 136.3 143.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nokia Oyj 50.93 297.16B - 50.63 51.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Investor A 474 273.94B - 472.6 474.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Investor B 484.2 273.94B - 482.3 484.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
DnB 160.8 256.54B - 160.8 161.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Telenor 180.45 252.25B - 180.45 180.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Ericsson A 88.5 228.51B - 88.3 88.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Swedbank A 141.9 213.04B - 141.8 142.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
H&M B 206.7 201.92B - 205.8 206.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
ASSA ABLOY B 226.5 197.14B - 223.8 226.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Sandvik AB 166.25 191.67B - 158.55 166.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Svenska Handelsbanken B 94.2 188.78B - 93.9 94.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
SEB A 93.78 179.48B - 93.22 94.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Autoliv Inc. SDB 780 12.47B - 780 780 699.65 870.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۰:۰۳
Amasten Holding publ AB 8.28 - 8.24 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Scandinavian ChemoTech 12.45 - 12.4 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
BioInvent International 1.276 - 1.276 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Impact Coatings publ AB 5.38 - 5.2 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Vicore Pharma Holding AB 17.4 - 17 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Kopy Goldfields publ AB 0.954 - 0.952 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Bygg Partner i Dalarna 39 - 39 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Aros Bostadsutveckling 106 - 105 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Quartiers Properties 4.8 - 4.8 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Ferronordic Machines 140 - 140 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Quartiers Properties 9.8 - 9.78 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Bactiguard Holding AB 57.8 - 57.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Alelion Energy Systems 0.85 - 0.85 0.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Seamless Distribution 25.3 - 23.6 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Karessa Pharma Holding AB 4.72 - 4.32 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
New Nordic Healthbrands AB 75.2 - 74.4 75.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Orkla 85.18 - 85.18 85.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Elkem 21.54 - 21.54 21.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
SalMar 434.8 - 434.8 434.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲