شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا
General Madrid
2,404
قیمت روز
7 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:03:57
177 (6.86%)
تغییر ۳ ماهه
65 (2.64%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 119.2 75.85B 120 119.2 120 2.90 2.43% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 10.1 57.83B - 10.1 10.1 0.10 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PETROBRAS PN 5.95 53.15B - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
PETROBRAS ON 6.5 53.15B - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Iberdrola 7.854 42.63B - 7.854 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BBVA 5.047 39.65B - 5.047 5.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRADESCO PN EJ N1 7.346 38.02B - 7.346 7.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۹:۳۳
Telefonica 7.392 37.63B - 7.392 7.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ArcelorMittal 17.76 29.90B - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Amadeus 69.68 29.44B - 69.68 69.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Repsol 15.14 26.73B - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Aena 163.2 22.87B - 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gas Natural 24.83 22.84B - 24.66 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Caixabank 2.77 21.94B - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Endesa 22.79 20.20B - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 52.5 16.89B - 52.5 52.5 0.30 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Grifols Pref 18.62 15.82B 18.66 18.62 18.66 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Grifols 24.17 15.82B - 24.17 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
IAG 5.946 15.07B - 5.946 5.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Financiero Banorte 4.88 14.04B - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ferrovial 20.8 12.84B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ACS 38.7 11.04B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankia 2.295 9.83B - 2.295 2.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Red Electrica 19.045 9.49B - 19.045 19.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRASKEM PNA 6.4 8.73B - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
B. Sabadell 0.87 7.96B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Mapfre 2.431 7.91B - 2.431 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gamesa 14.205 7.67B - 14.205 14.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankinter 6.79 7.44B - 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Elektra 65 7.21B - 65 65 0.50 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Enagas 25.99 5.95B - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Merlin Properties SA 11.645 5.82B - 11.645 11.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Alfa 0.73 5.19B - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Cellnex Telecom 25.8 4.99B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
GERDAU PN N1 2.92 4.88B - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Grupo Catalana Occidente 30.7 4.52B 30.15 30.15 30.7 0.90 3.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳