شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی
وون کره جنوبی / دلار
0.0853
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:25:04
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.18%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی
41,553
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
1,718 (4.31%)
تغییر ۳ ماهه
6,768 (19.46%)
تغییر ۶ ماهه
9,816 (30.93%)
نوسان سالیانه
FTSE Korea
1,874
قیمت روز
4 (0.21%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:33:07
36 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
18 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
54 (2.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 51200 329505.40B - 51100 51200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 41400 329505.40B - 41200 41400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
SK Hynix Inc 77700 62681.00B - 77700 77800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 196500 37994.96B - 196500 197000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor 121000 32284.27B - 120500 121000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co 73100 32284.27B - 73000 73100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co Pref 79000 32284.27B - 79000 79800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung Biologics 372500 28384.78B - 372000 372500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Posco Inc 222500 27376.67B - 222000 222500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
NHN Corp 152500 24623.12B - 152500 153500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
LG Chemicals 299500 22413.07B - 299500 299500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
LG Chem 170500 22413.07B - 169000 170500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
LG Household & Healthcare 1277000 22303.28B - 1276000 1277000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
LG Household Pref 724000 22303.28B - 724000 724000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
KB Financial Group 43900 21741.80B - 43800 43900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung C&T 95000 21464.95B - 95000 95400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Shinhan Financial Group 43550 20366.87B - 43550 43550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Kepco 25500 20350.26B - 25500 25550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Mobis 240000 19955.49B - 240000 240000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Amorepacific 158500 19660.74B - 158500 158500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Amorepacific Pref 78000 19660.74B - 78000 78000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Life 71100 19320.00B - 70700 71100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
SK Telecom 236000 18490.77B - 236000 236000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
SK Holdings 238500 17598.97B - 238500 238500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
SK Innovation 159500 17208.46B - 159500 159500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDS Co Ltd 189500 15243.43B - 189000 189500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion HealthCare 59200 15077.39B - 59200 59200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDI 224500 14761.63B - 224000 224500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
KT&G Corp 104000 14758.94B - 103500 104000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
LG Electronics 68600 13636.58B - 68600 68800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung Fire Marine Insur 225000 13136.87B - 224500 225000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Netmarble Games 88600 13034.65B - 88600 88600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
KIA Motors 40550 12546.00B - 40500 40550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Hana Financial 35600 12415.01B - 35550 35600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
LG Corp 68100 12125.64B - 68100 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
S-Oil Pref 60200 11846.22B - 59900 60200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
S-Oil Corp 101000 11846.22B - 101000 101500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung Electro-Mechanics 111500 11478.01B - 111500 112000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Lotte Chemical Corp 236000 11242.34B - 236000 236000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶