شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور
دلار سنگاپور / دلار
0.7346
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:23:05
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.45%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:23
2 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
7 (17.07%)
تغییر ۶ ماهه
9 (23.08%)
نوسان سالیانه
MSCI Singapore
328
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:32:54
17 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
12 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
13 (4.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 24.79 67.05B - 24.79 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Shangri-La Asia 7.93 51.34B - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
SingTel 3.23 49.31B - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
SingTel 3.23 49.31B - 3.23 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OCBC Bank 10.65 48.10B - 10.65 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.56 21.92B - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۴
Wilmar 3.64 19.66B - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Fortune REIT 8.6 17.62B - 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.83 16.66B - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Genting SP 0.93 14.63B - 0.92 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Great Eastern Holdings Ltd 21.8 13.87B - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Capitaland 3.61 13.51B - 3.61 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.16 9.93B - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.08 6.00B - 2.08 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.44 5.26B - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.42 4.98B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.85 4.67B - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳