شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 65.4 1.88B - 65.4 65.4 0.20 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Petrol 358 715.60M - 358 358 7.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Zavarovalnica 31.8 684.33M - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Telekom Sloven 62.6 594.73M - 62.6 62.6 0.40 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Luka Koper DD 24 431.20M - 24 24 0.40 1.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Pozavar0Valnic 17 291.01M - 17 17 0.20 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 187 206.10M - 187 187 1.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Mercator 22 168.11M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
KD Group 86.5 115.05M - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Unior 14.4 52.51M - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Intereuropa 1.44 39.05M - 1.44 1.44 0.02 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Salus Ljubljana 670 - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۳۲
Skupina Prva Pref 21 - - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲