شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2344
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:06:07
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.87%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 04:02:37
452 (4.98%)
تغییر ۳ ماهه
1,189 (14.23%)
تغییر ۶ ماهه
979 (11.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 554.4 495.38B - 554.4 554.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Bayer 313.05 398.34B - 313.05 313.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Allianz 1000 390.74B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Daimler 233 325.82B - 233 233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Adidas 1350.4 200.22B - 1350.4 1350.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Deutsche Bank AG 33.89 117.31B - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
E.ON SE 42 97.13B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Erste Group Bank AG 145.2 70.89B - 145.2 145.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Lufthansa 75 58.21B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Uniper SE 132 43.48B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Omv Petrom S.A 0.413 35.95B - 0.413 0.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
S.N.G.N Romgaz 37.95 14.20B - 37.95 37.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Banca Transilv 2.38 10.29B - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
BRD Groupe 13.6 8.96B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
BRD Groupe 14.16 8.96B - 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Fondul Proprietatea 1.085 8.21B - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Fondul Proprietatea 1.195 8.21B - 1.195 1.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Sntgn Transgaz 368 3.78B - 368 368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Electrica 11.05 3.39B - 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Alro Slatina 2.33 3.00B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
S N Nuclearele 13.6 2.21B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Rompetrol Rafi 0.047 2.20B - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
C.N.T.E.E. Tra 20.1 1.62B - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Zentiva Bucure 3.31 1.42B - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
SIF Moldova 1.37 1.40B - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Sif Banat Cris 2.44 1.30B - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Sif Oltenia Cr 2.18 1.21B - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Digi Communications 30.3 1.09B - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Sphera Franchise 20 1.05B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Conpet Sa Ploi 79 774.85M - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Aerostar Bacau 5.15 743.11M - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Med Life 33.5 686.50M - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۲
Sif Muntenia B 0.722 614.96M - 0.722 0.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Oil Terminal C 0.268 486.52M - 0.268 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
T.M.K. - Artro 3.96 457.71M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
IM Vinaria Purcari 21.4 358.00M - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Antibiotice Ia 0.5 349.10M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Biofarm Bucure 0.321 340.94M - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Teraplast Bist 0.324 308.49M - 0.324 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲