شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان
زلوتی لهستان / دلار
0.2607
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 06:03:07
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.44%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
136
قیمت روز
1 (0.74%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
7 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
20 (17.24%)
تغییر ۶ ماهه
31 (29.52%)
نوسان سالیانه
mWIG40
2,497
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:03:57
173 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
225 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
53 (2.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 17.48 379.07B - 17 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UniCredit 50.5 129.36B - 50 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
PKO Bank Polski 38.53 49.54B - 38.48 38.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
CEZ as 86.5 48.45B - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
ORLEN SA 108 37.49B - 107.7 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 183.5 35.36B - 183.5 183.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 37.84 33.40B - 37.2 37.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Bank Polska Kasa Opieki 109.25 31.73B - 108 109.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 8.42 19.60B - 8.39 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
KGHM Polska Miedz 81.7 19.32B - 80.92 81.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 52.2 10.41B - 51.7 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 111.36 9.81B 109.22 109.22 111.36 1.80 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
AmRest Holdings 45.05 9.66B - 44.9 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 285 8.15B - 282 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 5.96 6.54B - 5.95 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Bank BGZ BNP Paribas 58.6 5.56B - 58.6 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 488 4.70B - 488 488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 103.5 4.53B - 103.5 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Globe Trade Centre 9.38 4.35B - 9.38 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳