شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۳۹۸
ساعت 06:50:07
0 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,779
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:47
79 (4.25%)
تغییر ۳ ماهه
195 (12.31%)
تغییر ۶ ماهه
265 (17.50%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۳۹۸
ساعت 04:31:37
6 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
17 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
10 (1.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
2GO Group 9.72 37.08B - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nickel Asia 2.89 34.67B - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Filinvest Land 1.46 33.95B - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
First Philippine 73.5 33.58B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Belle 1.98 33.07B - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۰۲
Del Monte Pacific Ltd 5.2 33.01B - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
East West Banking 13.14 32.53B - 13.14 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Integrated Micro-Electronics 7.8 31.49B - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
MacroAsia 17.82 29.82B - 17.82 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Melco Resorts 7.25 29.18B - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۳۲
Asia United Bank 54 28.17B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۲
Berjaya 3.59 27.35B - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Asian Terminals 18.26 27.00B - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۰۲
Premium Leisure 0.6 26.55B - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
ABS-CBN Holdings 16 25.08B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Synergy Grid 400 24.73B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱
Concepcion Industrial 29.7 24.31B - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Cirtek 5.11 23.56B - 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Philex Mining 3.17 23.22B - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
LBC Express 13.98 21.39B - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۰۲
ABS CBN 16.96 21.10B - 16.96 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Philippine Savings Bank 58.75 20.81B - 58.75 58.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Vivant 16.2 20.47B - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱
Shakey’s Pizza Asia 10.4 18.87B - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Philex Petroleum 10.02 18.22B - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
GMA Network 5.18 18.12B - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Phoenix Petroleum 11 17.47B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Macay 8.14 17.29B - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Lopez 3.9 16.57B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Philippine Stock Exchange 175 16.56B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Cemex Holdings 2.2 16.16B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
RFM 5.45 16.08B - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Shang Properties 3.23 15.24B - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
A Soriano 6.71 15.00B - 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Far Eastern University 910 14.99B - 910 910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
Anchor Land 8.81 14.79B - 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Atlas Consolidated Mining 2.39 14.31B - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Now 2.77 13.69B - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Chelsea Logistics 5.65 13.21B - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Global-Estate Resorts 1.23 12.96B - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲