شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:12:11
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,762
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
116 (6.18%)
تغییر ۳ ماهه
165 (10.33%)
تغییر ۶ ماهه
248 (16.38%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

676
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:32:07
9 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
22 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
65 (10.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alliance Global 11.54 117.09B - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Emperador 7.24 115.60B - 7.24 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Robinsons Retail 75.45 110.38B - 75.45 75.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Bloomberry Resorts 11.28 107.38B - 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
San Miguel Pure Foods 91 102.17B - 91 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
PAL 8.19 98.69B - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Robinsons Land 26.55 98.06B - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Energy Development 6.87 96.12B - 6.87 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Union Bank 60 92.55B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Philippine Seven 150 90.77B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
China Banking 25.35 89.84B - 25.35 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Petron Pref A 1000 84.28B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۰۳
Petron 4.91 84.28B - 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Petron Pref B 1034 84.28B - 1034 1034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۱
Top Frontier Inv 225 83.62B - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Pilipinas Shell Petroleum 32.4 82.93B - 32.4 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
EAGLE CEMENT 15.04 78.90B - 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
Vista Land 7.69 78.12B - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱
Travellers Int Hotel 5.42 76.57B - 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
D&L Industries 8.8 72.43B - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
DoubleDragon 19.82 65.85B - 19.82 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
DoubleDragon Pref 101 65.85B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Filinvest Development 13.4 61.23B - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
First Gen 24.1 60.56B - 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
First Gen Pref 109 60.56B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۱
First Gen F 102 60.56B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۴
Philippine National Bank 43.25 60.33B - 43.25 43.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Starmalls 5.49 59.40B - 5.49 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Manila Water 19.26 56.68B - 19.26 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Century Pacific Food 15.12 56.39B - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Rizal Commercial Banking 25.85 56.16B - 25.85 25.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Atok Big Wedge 11.96 48.36B - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Wilcon Depot 18.3 47.97B - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۰۱
Holcim Philippines 14.4 46.13B - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Cosco Capital 6.95 44.43B - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Megawide Construction 17 43.41B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Megawide Construction Pref 100.1 43.41B - 100.1 100.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
8990 Holdings Pref 98 42.32B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
8990 Holdings 14.84 42.32B - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱
Cebu Air 91.95 40.48B - 91.95 91.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱