شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2968
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:59:20
0 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.07%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,412
قیمت روز
2 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:40
1,235 (5.98%)
تغییر ۳ ماهه
1,707 (8.08%)
تغییر ۶ ماهه
69 (0.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 179.32 562.48B - 179.32 179.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Banco de Credito del Peru 5.29 50.02B - 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Telefonica ADR 7.6 43.72B - 7.6 7.6 0.11 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Southern Copper 34.5 35.13B - 34.5 34.5 0.11 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Backus Johnsto 24 27.66B - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
Scotiabank Peru 35.89 20.92B - 35.89 35.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bco Continenta 3.3 20.52B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Credicorp 208.15 17.87B - 208.15 208.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Banco Internacional del Peru 4.26 14.62B - 4.26 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Buenaventura 48.4 12.40B - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Alicorp 9.2 9.57B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Cerro Verde 17.79 8.51B - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Volcan Cmp Min 0.45 7.78B - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Luz Del Sur 23.02 5.84B - 23.02 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Compania Minera Milpo I 1.9 5.75B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۰۳
Milpo 3.28 5.75B - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Edegel 2.5 5.36B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Unacem 2 4.70B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Intergroup 41.45 4.48B - 41.45 41.45 0.40 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Telefonica del Peru SAA 0.8 4.32B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
ENGIE Energia Peru 7.7 3.94B - 7.7 7.7 0.15 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Buenaventura Mining ADR 14.25 3.79B - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Enel Distribucion Peru 7.5 3.71B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Cem Pacasmayo 5.95 3.55B - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Inretail Peru 36.5 2.57B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Ferreyros 2 2.30B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Inversiones Centenario 3.45 2.02B - 3.45 3.45 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۰۶
HudBay Minerals 3.44 1.79B - 3.44 3.44 0.06 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Rimac Seguros 1.15 1.73B - 1.15 1.15 0.03 2.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.48 1.45B - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 1.88 1.45B - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Minsur 1.44 1.40B - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Grana Y Monter 1.63 1.32B - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Cementos Pacasmayo 9.6 1.09B - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
Aceros Arequip 0.7 1.08B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Corporacion Aceros Arequipa SA 1 1.08B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Sociedad Minera Corona SA 17 923.84M - 17 17 0.50 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sider 0.6 847.86M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Relapasa 0.107 742.85M - 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳