شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:54:05
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,529
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
222 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,193 (27.51%)
تغییر ۶ ماهه
1,834 (49.63%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,156
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:02
442 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
1,795 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,240 (12.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 128.97 690.77B - 128.25 128.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nestle Pakistan 5365 571.40B - 5365 5365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Pakistan Tobacco Company 2400 473.30B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Pakistan Petroleum 136.8 416.21B - 136.8 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Habib Bank 135.3 249.39B - 131.15 135.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
MCB Bank 172.72 235.42B - 172.72 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
United Bank 149.75 210.36B - 146.25 149.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Lucky Cement 387.4 194.37B - 387.4 389.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Philip Morris Pakistan 3040 178.58B - 3040 3040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
Mari Petroleum Company 1166.6 169.17B - 1159 1166.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
K-Electric 4.13 165.14B - 4.13 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Engro Corporation 281.54 154.94B - 277.77 283.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Pakistan Oilfields 395.1 154.60B - 394.5 395.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Colgate-Palmolive Pakistan 1849 143.86B - 1849 1949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Indus Motor Company 1019.9 131.43B - 1017 1019.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Fauji Fertilizer Company 95.5 122.76B - 95.5 96.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Hub Power Company 77.15 112.17B - 75.18 77.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Allied Bank 88 111.78B - 87.4 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Pakistan State Oil Company 175 105.08B - 174.4 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
National Bank of Pakistan 34.55 102.89B - 34.55 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Engro Fertilizers 69.3 98.64B - 68.9 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Standard Chartered Bank Pakistan 22.5 90.98B - 22 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
ICI Pakistan 500 83.12B - 492 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Bestway Cement 94.51 80.49B - 94.51 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Meezan Bank 82.25 79.36B - 81.6 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Bank Al-Habib 70 79.01B - 69.98 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Bank Alfalah 44.61 78.80B - 43.75 44.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Rafhan Maize Products Co 6510 74.91B - 6510 6510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
Byco Petroleum Pakistan 6.67 69.18B - 6.67 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Engro Foods 68.5 68.92B - 68.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Atlas Honda 303 63.07B - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Abbott Laboratories Pakistan 362.66 62.94B - 362 365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Honda Atlas Cars 144 62.88B - 143.8 144.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Sui Northern Gas Pipelines 68 60.73B - 68 69.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Fatima Fertilizer Company 26.14 60.48B - 25.75 26.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
GlaxoSmithKline Pakistan 116 58.27B - 116 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
The Searle Company 174.11 58.03B - 168.2 174.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Dawood Hercules Corporation 127 57.75B - 124 127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Jubilee Life Insurance Company 310 57.51B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
D G Khan Cement Company 58 57.24B - 58 59.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲