شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ
کرون نروژ / دلار
0.1096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 06:13:05
0 (5.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.59%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
31 (10.54%)
تغییر ۳ ماهه
66 (25.48%)
تغییر ۶ ماهه
89 (37.71%)
نوسان سالیانه
Oslo OBX
892
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:33:49
20 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
28 (3.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 170.8 710.12B - 170.3 170.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
DnB 157 257.51B - 156.6 158.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Telenor 181 249.69B - 176.9 182.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Aker BP 250.4 107.60B - 248.7 251.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Norsk Hydro 33.72 99.56B - 33.72 34.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yara International 367.7 90.99B - 363 367.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Marine Harvest 228.2 80.27B - 228.2 229.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Orkla 85.54 72.65B - 85.3 85.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Gjensidige Forsikring 172.8 66.85B - 172.3 173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Schibsted ASA B 234 55.83B - 234 237.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Schibsted A 250.1 55.83B - 250.1 252.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Aker 469.2 46.15B - 469.2 477.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Subsea 7 91.2 41.23B - 91.2 92.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
SalMar 436 38.98B - 434.3 436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Leroy Seafood 62.2 32.92B - 61.72 62.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Storebrand 65 30.51B - 64.48 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
TGS-NOPEC Geophysical 241.8 29.90B - 241.8 242.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Tomra Systems 230.4 24.42B - 230.4 232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
P/f Bakkafrost 580 22.17B - 576 580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sparebank 1Sr 101.9 22.12B - 101.9 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Elkem 22.8 21.51B - 22.36 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Kongsberg 126.9 20.76B - 126.9 128.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Entra ASA 137 20.43B - 135.6 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Borr Drilling 59.59 20.36B - 59.59 60.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Austevoll 94 20.21B - 93.5 94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Norwegian Finans 81.7 17.21B - 81.05 81.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
DNO International 12.44 16.15B - 12.44 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Olav Thon Eien 143.6 16.03B - 143.6 144.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Wilh Wilhelmsen 19.38 15.86B - 19.38 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Aker Solutions OL 23.36 15.34B - 23.36 23.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Af Gruppen 175 12.93B - 174 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Atea 119.4 12.76B - 119.2 119.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Petroleum Geo - Services 15.37 12.52B - 14.67 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Ocean Yield 54.2 11.20B - 54.2 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Norwegian Air Shuttle 36 11.09B - 35.63 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sparebank 1 SMN 101 10.96B - 100 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Veidekke 102.5 10.78B - 101.4 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
EVRY 35.2 10.72B - 35.2 35.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Golden Ocean 54.8 10.16B - 54 54.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Grieg Seafood 115.2 9.63B - 115 116.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳