شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه
NGN/USD
0.0027
قیمت روز
0 (3.7%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:43:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
NSE All Share
1,067
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:33:52
102 (8.71%)
تغییر ۳ ماهه
282 (20.91%)
تغییر ۶ ماهه
407 (27.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 146.2 4226.05B - 142.5 146.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Guaranty Bnk 26.1 1297.92B - 26.1 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nestle Nig 1249.8 1243.04B - 1220 1249.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nig Brew 46.5 1054.57B - 46.3 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Zenithbank 17 847.71B - 17 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Stanbicibtc Hl 36.6 492.42B - 36.6 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
ETI 7 482.24B 6.9 6.9 7 0.10 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Seplat Petroleum Development 483 450.16B - 465.3 483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Intbrew 11.35 431.70B - 11.35 11.35 0.65 5.73% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Fbn Holdings 5.4 421.77B - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Wapco 14.6 398.54B 14.9 14.6 14.9 0.40 2.74% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Uba 5.85 351.47B - 5.75 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Access Bank 7.2 328.33B - 7.2 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Unilever Nig 24.1 272.93B - 24.1 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Dangsugar 10.25 228.00B - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Guiness Nig 27 212.36B - 27 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Union Bank LG 7 182.00B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Pz Cussons LG 5.5 89.34B - 5.5 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Oando Plc 3.32 82.67B - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Flourmill Nig 14.8 78.99B - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Okomuoil 49.5 78.61B - 49.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Presco 38.55 75.00B - 38.4 38.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelitybk 1.7 72.73B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Total Nig 111.5 69.78B - 111.4 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Transcorp 0.99 69.11B - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Mobil Oil 139 60.31B - 133.7 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nascon 14.15 52.02B - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Forte Oil Plc 14.55 48.78B - 14.55 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Uacn Prop 6.4 48.69B - 6.4 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Firstcity Bnk 1.62 48.52B - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 1.77 47.79B - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Dangote Flour Mills 22.7 42.75B - 22.7 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Betaglas 48.45 37.75B - 48.45 48.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۰۳
Jberger 18.55 35.26B - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Wemabank 0.55 35.10B - 0.55 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Ccnn 14.4 30.16B - 14.4 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cap LG 23.15 26.37B - 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cadbury Nig 9.25 23.48B - 10.55 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Glaxosmith 6.05 23.42B - 6.05 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳