شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش
مراکش
MAD/USD
0.1039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:47:14
0 (2.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.66%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
16 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
50 (17.18%)
تغییر ۶ ماهه
74 (27.72%)
نوسان سالیانه
FTSE CSE Morocco 15
11,538
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:03:57
61 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
432 (3.89%)
تغییر ۶ ماهه
352 (3.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 144.2 122.19B - 143 144.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Attijariwafa Bank 476.55 95.45B - 476.55 476.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BCP 265.5 50.48B - 264 265.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 192 37.42B - 192 194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Ciments Du Maroc 1650 23.82B - 1600 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Taqa Morocco SA 880.1 20.67B - 877.2 880.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cosumar 207 17.01B - 207 207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Wafa Assurance 3651 16.29B - 3651 3651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Managem 769 15.74B - 769 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
BMCI 660 12.62B - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Marsa Maroc 180 12.37B - 175.25 181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Afriquia Gaz 4000 9.65B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Total Maroc SA 1065 9.41B - 1065 1065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Brasseries Du Maroc 2525 8.14B - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
CIH 279.5 7.62B - 279.5 279.5 0.50 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Centrale Danone 629 7.47B - 629 629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Saham Assurance 1380 6.17B - 1340 1380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
CDM 450 6.09B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Douja Prom Addoha 9.2 5.90B - 9.18 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Label Vie 2650 5.76B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
SMI 1750 5.25B - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Lydec 480 5.00B - 480 480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Auto Hall 71 4.53B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Lesieur Cristal 180 4.50B - 180 180.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Atlanta 65 4.09B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sothema 1521 3.19B - 1521 1521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Residences Dar Saada 64.5 3.09B - 64.5 64.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Delta Holding S.A 33 3.07B - 32.5 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Miniere Touissit 1295 2.90B - 1290 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Oulmes 1399 2.63B - 1399 1399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 160 2.56B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Salafin 800 2.47B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Alliances 62 2.31B - 60 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sonasid 222 2.28B - 222 222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Auto Nejma 2240 2.14B - 2240 2240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Unimer 168 2.05B - 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Eqdom 1171 1.94B - 1171 1171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Snep 388 1.64B - 373 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳