شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.095 923.54M - 1.095 1.095 0.02 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
HSBC Bank Malta 1.28 662.96M - 1.28 1.28 0.03 2.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
International Hotel Investments 0.78 406.35M - 0.78 0.78 0.01 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Malta International Airport 7.5 404.28M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
GO PLC 4.2 338.38M - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
FIM Bank plc 0.63 272.94M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۰۳
Simonds Farsons Cisk 12.1 213.00M - 12.1 12.1 0.50 4.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
RS2 Software PLC 1.94 209.26M - 1.94 1.94 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Mapfre Middlesea 2.12 178.48M - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
PG 1.84 141.48M - 1.84 1.84 0.03 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
MIDI 0.695 104.94M - 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Lombard Bank Malta 2.26 100.73M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Malta Post plc 1.3 64.01M - 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Medserv PLC 1.26 61.81M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Malta Properties Company PLC 0.705 52.68M - 0.705 0.705 0.05 6.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Trident Estates 1.9 38.10M - 1.9 1.9 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Plaza Centres 1.02 29.37M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۰۲
Malita Investments PLC 0.895 26.85M - 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۰۴
Grand Harbour Marina 0.59 15.00M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Santumas 1.49 8.78M - 1.49 1.49 0.02 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Globe Financial 0.22 8.52M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Loqus Holdings 0.09 3.19M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Main Street Complex 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Tigne Mall 0.94 - - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
BMIT Tech 0.52 - 0.52 0.52 0.01 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳