شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی
رینگیت مالزی / دلار
0.2391
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:15:08
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
10 (7.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (19.20%)
تغییر ۶ ماهه
33 (28.45%)
نوسان سالیانه
Malaysia ACE
1,570
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:03:05
83 (5.01%)
تغییر ۳ ماهه
68 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
128 (7.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.47 98.29B - 8.47 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Public Bank 19.26 89.29B - 19.1 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Tenaga Nasional 13.68 81.99B - 13.62 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Petronas Chemicals 7.41 67.60B - 7.38 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Bumiputra Commerce 4.94 50.58B - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
IHH Healthcare 5.64 49.47B - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Maxis 5.45 42.05B - 5.43 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Hong Leong Bank 16.7 39.02B - 16.66 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Axiata 4.25 36.56B - 4.22 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Sime Darby Plantation 4.8 36.32B - 4.7 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Nestle 144.2 34.57B - 144.1 144.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Petronas Gas 16.64 34.43B - 16.64 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Genting 5.65 32.33B - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
DiGi.Com 4.72 31.80B - 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Genting Malaysia 3.06 28.86B - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
IOI Corp 4.28 28.28B - 4.25 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
MISC 8.3 26.02B - 8.3 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Kuala Lumpur Kepong 21.7 25.73B - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Petronas Dagangan 23.48 24.54B - 23.46 23.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Hap Seng Consolidated 9.94 24.20B - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
PPB 17.96 23.43B - 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
RHB Bank 5.63 21.41B - 5.63 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Hong Leong Financial 16.46 20.31B - 16.46 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Hartalega 5.2 19.71B - 5.2 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Dialog 3.52 17.21B 3.5 3.5 3.52 0.07 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Sime Darby 2.3 15.98B - 2.3 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Press Metal Bhd 4.8 15.98B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Top Glove Corp 4.39 15.62B - 4.34 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Malaysia Airport 7.99 14.57B - 7.99 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Fraser Neave 34.62 14.30B - 34.58 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
KLCC Property 8 13.63B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Telekom Malaysia 3.92 12.44B - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Westports 4.28 11.90B - 4.28 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
YTL Corp 0.935 11.89B - 0.935 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
S P Setia Pref 0.91 11.67B - 0.9 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
SP Setia 1.25 11.67B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Lotte Chemical 2.5 11.40B - 2.49 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
AMMB 3.97 11.27B - 3.95 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Airasia 1.86 10.19B - 1.84 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
British American Tobacco 36 9.65B - 36 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲