شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

KASE

2,189
قیمت روز
4 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:25
91 (4.01%)
تغییر ۳ ماهه
258 (10.55%)
تغییر ۶ ماهه
31 (1.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 11370 97510.90B - 11370 11370 137.25 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
VTB 0.2546 3383.80B - 0.2546 0.2546 0.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Magnit 19087.9 2548.67B - 19087.9 19087.9 3805.70 19.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2056 1672.21B - 2056 2056 5.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Halyk Bank AO 125.35 1122.09B - 125.35 125.35 0.23 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Aeroflot 618.29 844.32B - 618.29 618.29 6.62 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
KazTransOil AO 1015.84 538.47B - 1015.84 1015.84 2.14 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1597 368.88B - 1597 1597 3.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Kazakhtelekom AO 23005 367.36B - 23005 23005 295.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Kazakhtelekom Pref 12300 361.05B - 12300 12300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
Kcell AO 2170 320.00B - 2170 2170 3.29 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Nostrum Oil & Gas 57 164.07B - 57 57 6.80 13.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
ForteBank AO 1.4 138.48B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 229.5 47.11B - 229.5 229.5 1.50 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 3500.01 16.20B - 3500.01 3500.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bayan Sulu AO 298.7 13.37B - 298.7 298.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
BAST AO 27615.37 13.31B - 27615.37 27615.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 7500 5.45B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
SK Standard AO 1725 5.31B - 1725 1725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Aktyubinskiy zavod metal 8921.98 2.26B - 8921.98 8921.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Gazprom PAO 1400 - - 1400 1400 20.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Rostelecom 479.45 - - 479.45 479.45 3.20 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰