شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:50:06
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
1 (4%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:26
1 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
3 (13.64%)
تغییر ۶ ماهه
5 (25.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,814
قیمت روز
4 (0.2%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:31
70 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
84 (4.42%)
تغییر ۶ ماهه
155 (7.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.68 4.43B 5.64 5.64 5.68 0.05 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Housing Bk Trd Fin 5.35 2.64B - 5.35 5.35 0.05 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Potash Co 18.85 1.23B - 18.85 18.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Eqbal Inv. Co 11.8 915.00M - 11.8 11.8 0.10 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Jor Islamic Bank 2.71 583.20M 2.7 2.7 2.71 0.03 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Bank Of Jordan 2.16 482.00M - 2.16 2.16 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Jordan Telecom 1.46 326.25M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Jo Duty Fre 10.85 315.00M 10.9 10.85 10.9 0.15 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jor Kuwait Bank 2.67 303.00M 2.66 2.66 2.67 0.03 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jor Phosphate Mn 3.22 271.43M 3.23 3.22 3.23 0.07 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Cairo Amman Bank 1 270.00M - 1 1 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Bank Al-Etihad 1.6 265.60M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Jor Petrolm Ref 3.26 257.00M 3.23 3.23 3.26 0.06 1.87% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jordan Ahli Bank 0.95 219.95M 0.94 0.94 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Afaq Energy 1.3 211.20M - 1.3 1.3 0.02 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Arab Jor/Inv/Bank 1.22 210.00M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Capital Bank 1.02 182.00M - 1.02 1.02 0.01 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Northern Ce 2.28 154.00M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Investbank 1.32 144.00M - 1.32 1.32 0.02 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Jcbank 0.8 117.60M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Jordan Dubai Islamic Bank 1.32 117.00M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Jor Electreic Pwr 1.25 116.21M 1.26 1.25 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Banking Corp 0.86 113.30M - 0.86 0.86 0.01 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Royal Jordanian 0.38 108.42M 0.37 0.37 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Int Inv Edu 2.42 108.14M - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Zara Investments 0.6 90.00M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
Irbid Elect 10.63 86.40M - 10.6 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.5 76.98M - 1.5 1.5 0.03 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Jor Cement Fact 0.42 58.63M - 0.41 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Union Inv 1.37 58.00M 1.35 1.35 1.37 0.01 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Philadelphia Intl Education 1.91 55.65M - 1.91 1.91 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Siniora Fd Indst 3.23 52.80M - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Enjaz for Development 0.7 50.54M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Union Tobacco 1.54 43.74M 1.5 1.5 1.54 0.02 1.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Taj Tourist Proj 0.37 40.00M 0.36 0.36 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jor Worsted Mill 2.38 39.30M - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Al-Dawliyah H&M 0.54 34.56M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Intl Hotel 0.88 33.60M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Al Sharq Inv 2 32.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵