شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:03
196 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
77 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
466 (7.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 31.41 25.01B - 31.38 31.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Ryanair Holdings 11.895 17.91B - 11.895 11.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Kerry Group 104 15.92B - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
AIB 3.144 12.77B - 3.14 3.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Smurfit Kappa 28.66 8.19B - 28.66 28.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Paddy Power 86.92 7.64B - 86.92 86.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Kingspan 47.76 7.60B - 47.76 47.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bank of Ireland 4.338 7.27B - 4.338 4.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Glanbia PLC 10.95 4.62B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Tullow Oil 2.321 3.69B - 2.321 2.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
First Derivatives 36.45 1.35B - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Cairn Homes 1.238 1.34B - 1.238 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Dalata Hotel 5.47 1.28B - 5.47 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Aryzta AG 0.79 1.23B - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Hibernia Reit 1.394 1.04B - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Green REIT 1.902 1.03B - 1.902 1.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Irish Cont Gp Un 4.37 993.75M - 4.37 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
C&C 4.05 982.00M - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
Permanent TSB 1.22 888.48M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Total Produce 1.474 857.10M - 1.474 1.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Glenveagh Properties 0.836 780.45M - 0.836 0.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Origin 4.7 778.59M - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Irish Res Pr P 1.73 596.50M - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Applegreen Plc 5.6 568.28M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Draper Esprit 5.46 560.09M - 5.46 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Fbd Holdings 9.1 374.40M - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Abbey 13.2 340.89M - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Hostelworld Group PLC 1.36 337.70M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Malin Corporation plc 4 325.52M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Greencoat Renewables 1.17 290.25M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Mincon Group P 1.03 281.66M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Kenmare Resources 2.7 278.00M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Datalex 0.916 198.04M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۷
Cpl Resources 7 158.69M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Ifg Group 2.08 158.49M - 2.08 2.08 0.08 4.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
Independent News&Media 0.105 135.88M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Mainstay Medical 3.2 133.12M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۳
Aminex 0.008 93.33M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Providence 0.045 71.72M - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵