شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

485
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:09
3 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
29 (6.48%)
تغییر ۶ ماهه
31 (5.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.18 2697.00B - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۵:۰۲
Baghdad Soft Drinks 3.22 700.47B - 3.22 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mansour Investment Bank 0.67 210.00B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Credit Bank of Iraq 0.39 112.50B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Commercial Bank of Iraq 0.49 105.00B - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.4 105.00B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
National Bank of Iraq 0.62 100.00B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Bank of Baghdad 0.3 97.50B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Investment Bank of Iraq 0.24 92.50B - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Babylon Hotel 61 91.40B - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.22 67.50B - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Gulf Commercial Bank 0.14 63.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 9.18 53.64B - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Mosul Bank for Development 0.14 50.50B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
National Company for Tourist 8.46 49.40B - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Babylon Bank 0.1 47.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi for Seed Production 5.44 43.05B - 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Iraqi Middle East Investment Bank 0.1 42.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
United Bank for Investment 0.06 42.00B - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Ishtar Hotels 10.9 41.48B - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Al Mamoura Company for RE 1.63 40.09B - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Mansour Hotel 12 35.08B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.18 32.30B - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Al Sadeer Hotel 11 24.78B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.6 23.00B - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Iraqi Dates Processing and Marking 1.12 21.56B - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Baghdad Iraq for Public Transport 20.5 16.60B - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Ready Made Clothes 10.7 12.59B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
National Chemical and Plastic 0.82 10.78B - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Veterinary Vaccines Drugs 1.4 10.10B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Iraqi Company for Land Transport 0.93 9.94B - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
National Metallic Bicycles 2.14 9.50B - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Karbala Hotels 0.86 7.50B - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Modern Sewing 5.35 5.35B - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Kharkh Tour Amusement City 3.6 4.90B - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴